Joninių šventė 2019

Joninių šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)
Joninių šventė 2019 (Foto: M. D. Schmidt)

Saulėtą birželio 15-osios popietę gimnazijos kiemelyje, senojo ąžuolo paunksmėje, gausiai susirinkusius Joninių šventės dalyvius pasveikino pavaduotoja Irena Sattler, laikinai einanti direktorės pareigas. Sveikinimo žodžius tarė antrai kadencijai neseniai išrinktas Lampertheimo miesto meras Gottfried Stoermer, Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Heinz Klee, Kuratorijos pirmininkė Rasa Weiss, VLB pirmininkas Artūras Hermanas, Seimo narys Žygimantas Pavilionis ir LR Garbės konsulė Gabrielė Gylytė-Hein.

Mokytojams, 2018/2019 mokslo metais šventusiems gimimo ir darbo metų jubiliejus, Kuratorijos pirmininkė ir VLB pirmininkas įteikė gėlių puokštes ir dovanas. Taip pat buvo pagerbti vardines per Jonines švenčiantys renginio dalyviai. Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Reinald Fuhr renginį praturtino invokacija. Nuotaikingą muzikinę programą, sulaukusią gausių žiūrovų plojimų, atliko gimnazijos tautinių šokių kolektyvas, vokalinis ansamblis ir orkestras (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). Po plačiašakiu senuoju ąžuolu vykusį renginį vedė devintokė Jana Kunt.

Į Joninių šventę atvyko garbingos viešnios – Taikos vėliavos komiteto pirmininkė, Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie JT koordinatorė Lietuvoje dr. Auksė Narvilienė ir Pasaulio lietuvių bendruomenės Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen. Mūsų gimnazijai teko didelė garbė – per šventę mūsų mokyklai buvo įteikta Taikos vėliava. Vasario 16-osios gimnazija – vienintelė lietuviška mokykla užsienyje, prie kurios nuo šiol plevėsuos taikos simbolis. Tai baltutėlaitė vėliava, kurios centre pavaizduotas rubino spalvos žiedas, juosiantis tris raudonus skritulius.

Ne tik vaikai, bet ir suaugusieji pasipuošė vainikais iš magišką galią turinčių ir kupolėmis vadinamų gėlių bei žolynų. Vainikus su Rasomis vadinamos šventės dalyviais pynė bendrabučio auklėtoja Raimunda Jankūnienė. Švenčiantieji Jonines galėjo paskanauti pyragų, keptos duonos, išgerti kavos bei gaiviųjų gėrimų, gardžiai pavalgyti.

Kūrybinėse dirbtuvėse, kurioms vadovavo dailės mokytoja Aina Janulionienė, gimnazistai tapė paveikslus ir lipdė dirbinius Joninių papročių tema. Savo veiklą apsupta būrio vaikų pristatė gimnazijos Lituanistinės akademijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė, o vyresniųjų klasių gimnazistės dekoravo mažylių veidus dažais. Mažiesiems „akademikams“ tai buvo dviguba šventė – jie džiaugėsi gavę pažymėjimus, liudijančius apie turiningai lituanistinėje mokyklėlėje praleistus mokslo metus. Visi norintieji (ir maži, ir dideli) galėjo apžiūrėti mokyklos bei jos bendrabučio erdves. Joninėse dalyvavo ir būsimieji penktokai, turėję puikią progą susipažinti su gimnazija ir klasės draugais.

Susirinkusieji klausėsi svečių iš Lenkijos Punsko Kovo 11-osios licėjaus atliekamų dainų, grožėjosi jų meistriškai atliekamais šokiais. Ilgiausios metų dienos ir trumpiausios nakties šventės šurmulys pasklido po visą Renhofo sodybą.

Po oficialios renginio dalies vyko draugiškos dabartinių ir buvusių gimnazistų krepšinio rungtynės (organizatorius Arūnas Tauras). Vasaros saulėgrįžos šventės vakare pilies salėje vyko koncertas „Draugai draugams“. Sutemus vis dar skambėjo dainos, įsiliepsnojo didžiulis Joninių laužas, o aplink jį smagiai sukosi švenčiančiųjų ratelis.
Gimnazijos Joninų šventė – puiki proga susitikti su draugais ir pažįstamais, linksmai praleisti laiką nuostabios gamtos apsuptyje, prisiminti Joninių tradicijas ar senus mokyklos laikus.

A.D.