Užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaras Anykščiuose

Užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaras Anykščiuose (Foto: D. Kriščiūnienė)
Užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaras Anykščiuose (Foto: D. Kriščiūnienė)

Anykščiuose birželio 18–20 dienomis vyko užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaras. Mokymų dalyvius sveikino Anykščių meras Sigutis Obelevičius, PLB pirmininkė Dalia Henke, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė ir kt. Seminare dalyvavo lituanistinių mokyklų mokytojai iš įvairių pasaulio šalių: Belgijos, Australijos, Amerikos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Norvegijos, Argentinos, Ispanijos, Italijos, Kanados, Urugvajaus. Mūsų gimnazijai atstovavo šeštadieninės lituanistinės mokyklos mokytoja Dalė Kriščiūnienė.

Seminaro metu Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė supažindino su lituanistinio švietimo aktualijomis ir perspektyvomis. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Norbertas Černiauskas savo paskaitoje ir praktiniame darbe siūlė didelį dėmesį lituanistinėse mokyklose skirti Lietuvos istorijos pamokoms. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro skyriaus vedėja, pristatė Lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimo eigą. Airijos Kavano lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ mokytoja Donata Simonaitienė pasidalino integruotos programos taikymo patirtimi Airijos mokyklose. Šie metai yra ne tik Pasaulio lietuvių, bet ir Juozo Tumo-Vaižganto metai. Kultūrinės programos metu lankėmes rašytojo gimtinėje Malaišiuose, muziejuje Kunigiškėse, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje. Kelionės metu girdėjome ištraukų iš rašytojo kūrybos. Jas skaitė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė.

To krašto muziejininkas Raimondas Guobys, tikras Juozo Tumo-Vaižganto dvasios įkvėpėjas ir puoselėtojas, linksmas, kantrus pokštininkas, geras pasakotojas ir dainininkas, mus globojo visą dieną. Muziejininkas Vytautas Bagdonas mums leido pasijusti Juozo Tumo-Vaižganto pradžios mokyklos mokinukais. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje lietuvių kalbos pamoką mums vedė Dangira Nefienė – Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė. Šios pamokos metu dar labiau nugrimzdome į Juozo Tumo-Vaižganto laikus, pajutome jų dvasią.

Dėkojame seminaro organizatoriams – Švietimo mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėjai Virginijai Rinkevičienei bei visai jos komandai, įdėjusiai daug pastangų, kad seminaras vyktų sklandžiai, produktyviai, turiningai ir įdomiai.

D.K.