Minime Baltijos kelio 30-metį

Minime Baltijos kelio 30-metį (Foto: M. D. Schmidt)
Minime Baltijos kelio 30-metį (Foto: M. D. Schmidt)

Norėdami nors maža dalele prisidėti prie renginių, vykstančių Baltijos kelio 30-mečiui atminti, Vasario 16-osios gimnazijos dvyliktokai su lietuvių kalbos mokytoja Asta D`Elia sugalvojo žmonių grandine apjuosti gimnaziją. Rugpjūčio 23 d. už rankų prieš mokyklos pastatą susikibo gimnazistai ir jų mokytojai.
Kadangi Baltijos kelias yra glaudžiai susijęs su Juodojo kaspino diena, dvyliktokai vaikinai minėjimo išvakarėse iškėlė Lietuvos vėliavą su gedulo ženklu.

A.D.