Baltų vienybės diena – visus vienijantis renginys

Baltų vienybės diena – visus vienijantis renginys (Foto: M. D. Schmidt)
Baltų vienybės diena – visus vienijantis renginys (Foto: M. D. Schmidt)

Rugsėjo 21 d. Renhofo pilyje kartu su Frankfurto lituanistine mokyklėle „Ąžuoliukas“ ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla šventėme Baltų vienybės dieną, lituanistinių mokyklėlių mokslo metų pradžią ir bene žymiausio lietuvių kompozitoriaus bei dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimtadienį.

Pilies salėje susirinkusius svečius pasveikino laikinai einanti direktorės pareigas pavaduotoja Irena Sattler ir VLB pirmininkas Alfredas Hermanas. Renginį, kurį vedė Frankfurto lituanistinės mokyklėlės vadovė ir šventės organizatorė Nijolė Balčiūnienė, savo eilėmis pradėjo VLB Tarybos ir valdybos narė švietimo reikalams dr. Sandra Petraškaitė-Pabst. Jos eilėraščiuose net ir mažiausias akmenukas atgyja, tampa minties kelione ir glaudaus ryšio su protėviais simboliu.

Karoliniškių muzikos mokyklos mokiniai pagrojo kelis unikalaus menininko M.K. Čiurlionio kūrinius, o žiūrovai projektoriaus ekrane grožėjosi genijaus dailės darbais. Stebėtina, kad svečiai iš Vilniaus sudėtingus ir ganėtinai ilgus kūrinius grojo be natų! Tikra tiesa, kad Čiurlionio muziką galima matyti, o dailę – girdėti.

Vėliau skambėjo kanklės, ilgesingai aidėjo birbynės garsai. Trigubai šventei einant į pabaigą, Vasario 16-osios gimnazijos mokytojas Gintaras Ručys pakvietė sudainuoti lietuvių liaudies dainą „Šią naktelę, per naktelę“. Bendros dainos skambesys nuvilnijo pilies salės skliautais.

A.D.