Lankomės Vatikano radijo redakcijoje ir Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje

Lankomės Vatikano radijo redakcijoje ir Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Lankomės Vatikano radijo redakcijoje ir Popiežiškojoje lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Lapkričio 18 d. gimnazistai: Valentina Bosco, Justinas Gečas, Jana Kunt, Smiltė Lekavičiūtė, Cedric Schulz, Gulio Kurt Oberfeld, Jannik Kamuff, Yasmin Bozdag, Julia Arnt, lydimi gimnazijos kapeliono dr. Virginijaus Grigučio ir religijos mokytojos Dalės Kriščiūnienės, lankėsi Romoje. Ten susipažino su Popiežiškąja lietuvių šv. Kazimiero kolegija ir Vatikano radijo „Vatikan News“ redakcija.

Nuskridę į Romą apsigyvenome ,,Villa Lituania“ svečių namuose. Popiežiškosios lietuvių šv. Kazimiero kolegijos rektorius, kunigas Audrius Arštikaitis mus šiltai sutiko ir supažindino su kolegijos įkūrimo istorija. Pasirodo, 1945–1990 metais ji buvo reikšmingas lietuvių išeivijos antikomunistinės veiklos organizavimo centras (viešbutyje apsistodavo išeivijos politiniai veikėjai, diplomatai ir kiti asmenys, bėgę nuo sovietinio persekiojimo). Iš SSRS okupuotos Lietuvos į Šv. Kazimiero kolegiją studijuoti buvo siunčiami lietuvių dvasininkai. Ją yra baigę daugiau nei 170 kunigų, tarp jų ir keletas iškilių dvasininkų: kardinolas Audrys Juozas Bačkis, dabartinis Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir kt. Kolegija iki šiol gyvuoja ir turi studentų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kitų pasaulio kraštų: Latvijos, Indijos, Afrikos ir Pietų Korėjos. Gimnazistai labai domėjosi 1930 m. Lietuvos žemėlapiu, užimančiu visą kambario sieną. Dar labiau mokiniai nustebo apsilankę mažame kolegijos muziejuje ir svečių knygoje radę Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos įrašą. Tai juos labai nudžiugino, gimnazistai pasijuto tarsi pakylėti mažytės ir kartu didingos savo šalies istorijos.

Kitą dieną aplankėme San Sebastiano katakombas, kurias sudaro apie 12 km ilgio požeminiai tuneliai. Šiose katakombose apžiūrėjome ankstyvosios krikščionybės mozaikas ir freskas. Susikaupėme trumpai valandėlei bažnyčioje ir leidomės per nuostabų kaktusų ir kiparisų ir alyvmedžių parką aplankyti Koliziejų, pasigrožėjome senosios Romos statinių ir šventyklų likučiais.

Dar kitą dieną keliavome į Vatikano radijo redakciją, įsteigtą 1931 metais popiežiaus Pijaus XI. Lietuvių redakcijos direktorius Jonas Malinauskas papasakojo Vatikano radijo istoriją. Sužinojome, jog 38 šalys čia turi redakcijas ir kiekvieną dieną pateikia žinias iš Vatikano apie Popiežių, jo vizitus, siekius ir gyventojus, kurių yra tik 800 šimtai. Vėliau aplankėme šv. Petro baziliką. Tai šventovė, kurios didybė pranoksta viską. Tai Popiežiaus Jono Pauliaus II altorius, freskos, skulptūros, garsioji Mikelandželo „Pieta“ ir koplyčia su Švč. Sakramentu. Joje trumpam susikaupėme padėkos maldai. Nuo bazilikos kupolo gėrėjomės Romos miesto didybe. Tai buvo nuostabios akimirkos, už kurias esame dėkingi Vasario 16-osios gimnazijos administracijai ir Gimnazijos draugų ir rėmėjų draugijai.

Religijos mokytoja D. Kriščiūnienė