Studijų ambasadoriai

„Studienbotschafter – BW“ – Berufs- und Studieninformation auf Augenhöhe (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Studijų ambasadoriai (Foto: Dr. G. Hoffmann)

Badeno-Viurtembergo žemės Mokslo, tyrimų ir menų ministerija organizuoja informacinio pobūdžio kampaniją apie studijų pasirinkimo galimybes. Prieš šešerius metus mūsų gimnazija tapo pirmąja (ir iki šiol vienintele) Heseno žemės mokykla, kurioje įgyvendinama ši kaimyninės žemės finansuojama informacinė programa.

Vyresniųjų klasių vadovės dr. G. Hoffmann kvietimu lapkričio 4 d. į mūsų mokyklą atvyko keturi studijų ambasadoriai. Dvyliktokams buvo pristatytos Reino-Nekaro regiono aukštosios ir aukštosios neuniversitetinės mokyklos. Programos lektoriai – Simona, Phillip, Florian ir Stefanie – patys studijuoja Heidelbergo, Mannheimo ir Friedrichshafeno universitetuose bei aukštosiose mokyklose, siūlančiose dualines studijas. Todėl studentų pasakojimai apie pasirinkimo svarstymus ir galimybes buvo išties autentiški. Po pagrindinio pranešimo darbas su gimnazistais vyko mažose grupėse.

AD

„Studienbotschafter – BW“ – Berufs- und Studieninformation auf Augenhöhe (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Studijų ambasadoriai (Foto: Dr. G. Hoffmann)
„Studienbotschafter – BW“ – Berufs- und Studieninformation auf Augenhöhe (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Studijų ambasadoriai (Foto: Dr. G. Hoffmann)