Sakramentų teikimo šventė

Sakramentų teikimo šventė (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų teikimo šventė (Foto: D. Kriščiūnienė)

Birželio 19 dieną Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje buvo švenčiamas Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentų teikimas.
Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė paruošė gimnazistus šiai dvasinei šventei. Šventų Mišių metu tėveliai ir mokiniai aktyviai įsijungė į liturgiją. Šią dieną gimnazijos auklėtinės Gustė U. ir Henrieta V. su Paolo D. iš Manheimo priėmė Pirmąją Šventąją Komuniją. Kartu savo Pirmąją Komuniją ir Sutvirtinimo sakramentą šventė Aurimas M. – svečias iš Šiaurės Vokietijos.
Gimnazijos direktorė Rasa Weiß linkėjo, kad pirmasis susitikimas su Jėzumi būtų ilgos meilės pradžia ir kad visi gyventų jame, o Dievas – juose. Kapelionas dr. V. Grigutis priėmusiems sakramentus įteikė pažymėjimus ir atminimo dovanėles. Po šv. Mišių kapelionas šventės dalyvius pakvietė į parapijos kiemelį pasivaišinti ir pasidžiaugti šia Dievo palaimos diena.
Sveikiname naujai priėmusius sakramentus ir dėkojame visiems, padėjusiems sukurti jaukią šventę.

DK