Paskutinė mokslo metų pamoka gimnazijos šeštadieninėje mokykloje

Paskutinė mokslo metų pamoka gimnazijos šeštadieninėje mokykloje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Paskutinė mokslo metų pamoka gimnazijos šeštadieninėje mokykloje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Birželio 26 dieną į šeštadieninės mokyklos užsiėmimą, lydimi tėvelių, rinkosi mokiniai. Gimnazijoje vaikus pasitiko mokytojos Aušra Lorenz ir Dalė Kriščiūnienė. Jos pasveikino mokinius, įteikė „Miško pasus“ ir pakvietė apsilankyti Miško mono karalystėje, įsikūrusioje parke. Ten mokinių laukė grybų, paukščių ir medžių fėjos, paruošusios daug linksmų užduočių. Mokiniai atsakinėjo į miško fėjų klausimus, rinko taškus, skaičiavo ir džiaugėsi pasiektais rezultatais. Vėliau Miško mono karalystės saloje vaikai aptiko paslėptą saldų lobį. Aidint džiaugsmingiems pergalės šūksniams, vaikai pasidalino skanėstus. Atsidėkodami Miško monui mokiniai kreidelėmis nupiešė jam padėkas. Užsiėmimo pabaigoje medžių pavėsyje vyko Miško mono puota.
Šventės pabaigoje mokytojos perdavė Vasario 16-osios gimnazijos direktorės Rasos Weiss ir direktorės pavaduotojos Irenos Sattler sveikinimus ir padėkas.
Šeštadieninės mokyklos mokiniai visus šiuos mokslo metus kantriai lankė užsiėmimus vaizdo konferencijose, todėl mokytojos ir mokiniai labai džiaugėsi, kad šiais mokslo metais dar galėjo susirinkti ir pasimatyti „gyvai“. Malonu, kad turime daug šaunių šeštadieninės mokyklos mokinių, kurie mielai ir noriai dalyvauja užsiėmimuose, mokosi lietuvių kalbos, nepamiršta lietuviškų tradicijų ir dalyvauja konkursuose („Plazdėk, trispalve, plazdėk“, „Lietuva mano širdyje“, „Mano stebuklinga Lietuva“).
Dėkojame gimnazistėms Nojai Š., Deborai A. ir Smiltei L., kurios padėjo Miško monui paruošti įdomią atsisveikinimo pamoką. Visi palinkėjo vieni kitiems gražių atostogų, geros vasaros, nepamiršti kalbėti lietuviškai ir atsisveikino iki rudens.

DK