2021-2022 m.m. Vasario 16-sios gimnazijos šeštadieninėje mokykloje atidarymas

Šeštadieninės mokyklos atidarymas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Šeštadieninės mokyklos atidarymas (Foto: D. Kriščiūnienė)

Rugsėjo 11 dieną, 12 val. į Vasario 16-osios gimnaziją susirinko lietuviai – mamytės ir tėveliai su vaikučiais. Gimnazijos salėje, kurią šeštadieninės mokyklos naujųjų mokso metų atidarymui šventiškai puošė gimnazistai Smiltė L. ir Gustas T., mažuosius lietuvių kalbos mylėtojus pasitiko šeštadieninės mokyklos mokytoja Dalė Kriščiūnienė bei tautiniais rūbais pasipuošusi gimnazistė Auksė O.
Mokytoja D. Kriščiūnienė pasveikino mokinius, palinkėjo gražių susitikimų Gimnazijoje, įdomių pamokų ir didelio noro mokytis lietuvių kalbą.
Mokytoja perdavė Gimnazijos direktorės pavaduotojos I. Sattler sveikinimus „Mokslo ir žinių dienos“ proga bei linkėjmus, kad visiems mokiniams, tėveliams bei mokytojams naujieji mokslo metai būtų darbingi ir sėkmingi.
Auksė padainavo lietuvišką (autorė – Ieva Narkutė) dainą „Raudoni vakarai“ ir kartu su mokytoja paaiškino mokiniams dainos turinį. Po to visi trumpai pasidalino vasaros įspūdžiais.
Pirmąjį užsiėmimą mokytoja pradėjo E. Mieželaičio pasaka „Zuikis Puikis“. Mokytoja skaitė, o mokiniai atidžiai klausėsi bei klausinėjo nežinomų žodžių. Mokiniams pasaka taip patiko, kad nutarė ateityje išmokti ją mintinai. O, kai mokytoja pasiūlė sušokti „Zuikio Puikio“ šokį, visi labai apsidžiaugė ir nuotaikingai pasimokę, mokiniai linksmai šoko „Zuikišką klumpakojį“.
Po įdomios pamokos, per pertrauką, mokiniai mėgavosi paruoštomis vaišėmis.
Per antrą pamoką vyko „Zuikio Puikio“ kūrybinės dirbtuvės, kuriose mokiniai atliko „Zuikių“ mokyklos užduotis. Įdomias ir kūrybingas užduotis mokiniai atliko susikaupę ir gerai nusiteikę.
Pirmojo šiais mokslo metais šeštadieninės mokyklos užsiėmimo pabaigoje mokytoja Dalė perdavė mokiniams Gimnazijos direktorės R. Weiß dovanėles.
Mokiniai ir jų tėveliai džiaugėsi, kad jų vaikai gali lankyti į šeštadieninę mokyklą, susitikti „gyvai“ ir susirasti naujų draugų. Pamokose vaikai susipažįsta su lietuviškomis tradicijomis ir papročiais, skaito, rašo, mokosi lietuviškai, žaidžia lietuvių liaudies žaidimus. Mokinių mamytės ir tėveliai i turi galimybę pabendrauti prie puodelio kavos

IS, DK