Kvalifikacijos tobulinimo seminaras

Pädagogischer Tag 2021 - Mit „Lernjobs“ das selbstorganisierte Lernen fördern (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras (Foto: Dr. G. Hoffmann)

Rugsėjo 17 d. mūsų gimnazijos pedagogai dalyvavo seminare „Savarankiško mokymo(si) skatinimas“. Renginį organizavo vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann.
Prof. dr. Peter Heiniger, daug patirties turintis lektorius iš Šveicarijos Turgau kantono aukštosios pedagogikos mokyklos, kalbėjo apie tai, kaip ugdymo turinį galima šiuolaikiškai ir patraukliai perteikti mokiniams. Be to, buvęs mokytojas ir direktorius pasidalino savo patirtimi apie individualizuotą mokymą bei darbo pamokose vertinimą.
Mūsų gimnazijos pedagogai įgytas teorijos žinias taikė praktikoje kurdami žaismingas užduotis, aptarė rezultatus ir pasisėmė daug naujų idėjų, praversiančių vedant ir nuotolines, ir kontaktines pamokas.

AD

Pädagogischer Tag 2021 - Mit „Lernjobs“ das selbstorganisierte Lernen fördern (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Pädagogischer Tag 2021 - Mit „Lernjobs“ das selbstorganisierte Lernen fördern (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Pädagogischer Tag 2021 - Mit „Lernjobs“ das selbstorganisierte Lernen fördern (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras (Foto: Dr. G. Hoffmann)