Mokiniai sukūrė antrąjį politikos terminų žodyną

Wörterbuch zur Bundestagswahl (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Mokiniai sukūrė antrąjį politikos terminų žodyną (Foto: Dr. G. Hoffmann)

12 klasės pagilinto vokiečių kalbos kurso ir politikos bei ekonomikos taip pat pagilinto kurso mokiniai, bendradarbiaudami su vietos politikais, sukūrė Bundestago rinkimų leksikoną. Dr. Gabriele Hoffmann, mokytoja ir vyresniųjų klasių vadovė, vadovavo šiam projektui.
Nuo rugsėjo 15 d. iki rinkimų, trečiadieniais ir šeštadieniais, sąvokos buvo spausdinamos laikraštyje „TIP“. Terminai gimnazistų kurtame žodyne sąmoningai išdėstyti ne pagal abėcėlę, o pagal tematiką. Tai jau antrasis politikos terminų žodynas, pirmajame gimnazistai praėjusiais mokslo metais aiškino vietos savivaldos sąvokas.

AD

Wörterbuch zur Bundestagswahl (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Mokiniai sukūrė antrąjį politikos terminų žodyną (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Wörterbuch zur Bundestagswahl (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Mokiniai sukūrė antrąjį politikos terminų žodyną (Foto: Dr. G. Hoffmann)