Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu

Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)
Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)

Rugsėjo 24 d. gimnazijoje lankėsi prelatas Edmundas Putrimas. Jis per tikybos pamokas (mokytoja Dalė Kriščiūnienė) susitiko su vyresniųjų klasių gimnazistais. Su tryliktokais prelatas aptarė temą ,,COVID-19 pandemijos poveikis jaunimui“. Abiturientai pasakojo apie savo išgyvenimus pandemijos metu, vyko įdomi diskusija.
Dvyliktokams dvasininkas pasakojo, kad dar vaikystėje atrado savo pašaukimą kunigystei. Gimnazistai aiškinosi veiksnius, padedančius suprasti savo pašaukimą. Mokiniai, dalyvavę diskusijoje, suprato, kad reikia neskubėti, atidžiai išanalizuoti savo turimus talentus, gebėjimus ir kantriai pasirinkti tą veiklą, kuri teikia džiaugsmą ir pasitenkinimą.
Su vienuoliktokais buvo analizuojamas filmas „Mulai“. Diskusijos metu gimnazistai įvardijo priežastis, vedančias į nedoros kelią. Jie puikiai suprato, kaip pasidavęs trumpai pagundai gali nugrimzti į blogio liūną ir susigadinti savo likusį gyvenimą.

DK

Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)
Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)
Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)
Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)
Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)
Susitikimas su prelatu Edmundu Putrimu (Foto: D. Kriščiūnienė)