Sutvirtinimo sakramento šventė

Sutvirtinimo sakramento šventė (Foto: Justinas G.)
Sutvirtinimo sakramento šventė (Foto: Justinas G.)

Rugsėjo 25 d. Hiutenfelde, Jėzaus Širdies bažnyčioje, gimnazistai ir svečiai priėmė Sutvirtinimo sakramentą. Šv. Mišioms vadovavo prelatas Edmundas Putrimas.
Mišių pradžioje mus visus pasveikino gimnazijos kapelionas, kuris pasidžiaugė sutvirtinamaisiais, jų tėveliais ir visais svečiais. Muzikos mokytojas Gintaras Ručys praturtino Sutvirtinimo šventę giesmėmis ir grojimu.
Mišių pabaigoje gimnazijos direktorė Rasa Weiß sutvirtinamiesiems įteikė atminimo dovanėles, o religijos mokytoja Sutvirtinimo pažymėjimus. Po pabaigos palaiminimo visi drauge įsiamžinome bendroje nuotraukoje.
Sveikiname priėmusiuosius sutvirtinimo sakramentą Gustą T., Nojų V., Emilie G., Ingridą Z.ir Aurelijų K.

DK