Gimnazijos jaunesnieji šokėjai ir muzikantai sveikina su Vasario 16-ąja