Trumpa profesinio orientavimo renginių apžvalga

Berufs- und Studienorientierung – Ein kurzer Überblick (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Trumpa profesinio orientavimo renginių apžvalga (Foto: Dr. G. Hoffmann)

Per paskutiniuosius dvejus metus dėl pandemijos galimybės keistis informacija buvo labai ribotos. Tik šių mokslo metų antroje pusėje vėl buvo leista tiesiogiai dalyvauti renginiuose, skirtuose profesiniam orientavimui.
Mūsų 9 ir 11 klasės prieš Velykų atostogas atliko dvi savaites trukusią privalomą darbo praktiką, todėl turėjo galimybę gyvai susipažinti su profesijomis ir jas išbandyti.
Keli dvyliktokai taip pat galėjo „pasimatuoti“ dominančią profesiją vyresniųjų klasių mokiniams skirtos savanoriškos praktikos metu. Pateikus paraišką el. paštu (gabriele.hoffmann@litauischesgymnasium.de), galima bet kada savanoriškai atlikti praktiką.
Balandžio 28 d. daugelis žemesniųjų klasių mokinių pasinaudojo galimybe dalyvauti „Girl’s ir Boy’s dienoje 2022“.
Po dvejų metų pertraukos gegužės 17 d. būrys gimnazistų lankėsi Darmštate, studijų mugėje „Hobit 2022“. Universitetai, aukštosios neuniversitetinės mokyklos ir įvairios įmonės visus tuos, kurie domisi studijomis, supažindino su savo siekiais, studijų programomis ir pasirinkimo galimybėmis.
Gegužės 24 d. Manheimo SAP arenoje vykusioje karjeros ir studijų mugėje „Vocatium” gimnazistai turėjo galimybę iš anksto suderintu laiku pasirinktų aukštųjų mokyklų ir įmonių atstovams pateikti rūpimus klausimus.
Daugelis mokymo įstaigų ir įmonių visoje Vokietijoje ir toliau teikia informaciją internetu, interesentus konsultuoja vaizdo konferencijose ar pristato virtualiose ekskursijose po įmones. Šiuo pasiūlymu jau pasinaudojo ne tik daugelis vyresniųjų klasių mokinių, bet ir mūsų dešimtokai.
Visi, norintys gauti asmeninių patarimų ir informacijos, gali kreiptis į už musų gimnaziją atsakingą darbo biržos darbuotoją p. Schaefer. Norėdami gauti daugiau informacijos, tiesiog spustelėkite nuorodą „Studijų ir karjeros orientavimas“, esančią mūsų mokyklos svetainės pagrindiniame puslapyje, šoninėje juostoje. Jei kyla klausimų apie profesinį orientavimą, visada galite kreiptis į mokytoją ir vyresniųjų klasių vadovę dr. Gabriele Hoffmann.
AD

Berufs- und Studienorientierung – Ein kurzer Überblick (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Trumpa profesinio orientavimo renginių apžvalga (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Berufs- und Studienorientierung – Ein kurzer Überblick (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Trumpa profesinio orientavimo renginių apžvalga (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Berufs- und Studienorientierung – Ein kurzer Überblick (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Trumpa profesinio orientavimo renginių apžvalga (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Berufs- und Studienorientierung – Ein kurzer Überblick (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Trumpa profesinio orientavimo renginių apžvalga (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Berufs- und Studienorientierung – Ein kurzer Überblick (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Trumpa profesinio orientavimo renginių apžvalga (Foto: Dr. G. Hoffmann)