Akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok”

Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)
Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)

Jau keletą metų birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenės atstovai dalyvauja skaitymo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Šiais metais akcijos dalyviai perskaitė net 100 000 tremtinių ir politinių kalinių vardų ir jų likimų.
Gimnazijos mokiniai, mokytojai ir auklėtojai tą vakarą mus visus vėl sugrąžino į laikotarpį, kuris priminė tragiškus lietuvių likimus tremtyje. Gimnazijos mokiniai Noja Š., Emilė Ieva Š., Oskaras T., bendrabučio auklėtoja Raimunda Jankūnienė ir ilgus metus gimnazijoje dirbusi mokytoja Marija Dambriūnaitė-Šmitienė perskaitė penkių šimtų tremtinių ir politinių kalinių pavardes. Netikėta ir labai simboliška, kad skaitantieji tremtinių sąraše surado ir savo giminaičių pavardes. Tai dar kartą mums primena trėmimų, palietusių daugelį lietuvių šeimų, mastus.
Gimnazijos bendruomenės atminties akcijos transliacija, kaip ir kasmet, rūpinosi informatikos mokytojas Robertas Lendraitis.

RJ

Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)
Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)
Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)
Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)
Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)
Akcija ,,Ištark, išgirsk, išsaugok“ (Foto: M. D. Schmidt)