Sakramentų šventimas

Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)

Liepos 10 d. Renhofo pilies koplyčioje buvo švenčiami Pirmosios Komunijos ir Krikšto sakramentai. Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė paruošė gimnazistus šiai dvasinei šventei.
Šv. Mišių metu dvyliktokė Marie Chantal K. priėmė Krikšto sakramentą. Pirmosios Komunijos sakramentą priėmė gimnazistas Mykolas V. ir svečias Joris Č. Per šv. Mišias visi įsijungė į liturgiją, giedojo giesmes. Po šventimo kunigas įteikė sakramentų gavimo pažymėjimus ir perdavė gimnazijos direktorės Rasos Weiß nuoširdžius sveikinimus bei prisiminimo dovanėles.
Po šventų Mišių pilyje visi vaišinosi ir džiaugėsi šia gražia Dievo palaimos diena.
Sveikiname jaunus žmones, naujai priėmusius sakramentus, ir dėkojame visiems, kurie padėjo sukurti gražią šventę.

DK

Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Sakramentų šventimas (Foto: D. Kriščiūnienė)