Šiaudiniai sodai –  tradicinis lietuviškas menas

Šiaudiniai sodai – tradicinis lietuviškas menas
Šiaudiniai sodai – tradicinis lietuviškas menas

Sertifikuota tradicinio amato – šiaudinių sodų pynimo – meistrė, tautodailininkė Jurga Kaščiukaitė Kutkienė mokėsi šio meno iš savo mamos ir močiutės: žiemą susodindavo vaikus pirkioje, atnešdavo šiaudų ir jie darydavo visokias grožybes – girliandas, žaisliukus, kuriomis vėliau puošdavo namus. Mama verdavo sodą, kurį pakabindavo virš stalo. Ant langų kabindavo iš popieriaus karpytas užuolaidas.
1988 m. Jurga pradėjo verti sodus pati, kuriuos dovanodavo šeimos nariams ar draugams.
Nuo 2010 metų savo vertus šiaudinius sodus, girliandas ir eglutės žaisliukus Jurga Kaščiukaitė Kutkienė pristato įvairiuose renginiuose, mugėse, parodose.
2017 m. Jurga Kaščiukaitė Kutkienė gavo Lietuvos tautinio paveldo serifikatą šiaudiniams sodams,šiaudiniams eglutės žaisliukams ir šiaudinėms girliandoms. Tais pačiais metais Jurga Kaščiukaitė Kutkienė įstojo į Lietuvos Tautodailininkų sąjungą.
Jurgos vyras Jonas Kutka yra dailininkas – tapytojas. Jono paveikslus galima pamatyti pas dailininkus namuose. Jono tėvai iš šiaudų pindavo įvairius dirbinius, ir jis iš tėvų išmoko įvairių pynimo būdų. Sujungę dviejų šeimų patirtis į viena, dabar kuria abu: ir Jurga, ir Jonas.
Menininkų šeimoje visos moterys ir mergaitės moka rišti sodus ar žaisliukus.
Menininkų šeima gyvena Vilkiškių kaime, Bezdonių sen., Vilniaus raj. Čia auga daug senųjų ąžuolų. Rugius savo šiaudiniams darbams sėja Jonas, o pjauna sūnūs.
Nesudėtingą šiaudinį sodą galima išmokti verti ir internetu, bet didžiausia problema – gauti šiaudų. Šiaudai yra pagrindinis Kuktų šeimos pragyvenimo šaltinis: su šiaudais dirba visada.- Ką ten dirba – šeima gyvena su šiaudais. Tai tokia magija: atsineši pėdą šiaudų į namus – atsineši netvarką, chaosą. O, kai baigi sodą ar kitą darbelį, matai tobulą tvarką.
Dabar daug žmonių domisi senasiais amatais. Šiaudiniai sodai ne išimtis. Jurga Kaščiukaitė Kutkienė veda edukacijas vaikams, jaunimui, suaugusiems bei turi keletą mokinių, užsienyje gyvenančių lietuvių, kurie nori išmokti šio meno. Jaunimas domisi, dalyvauja edukacijose, o tie, kuriems labai patinka, pradeda šio meno mokytis individualiai.
Jurga Kaščiukaitė Kutkienė atvyks į Vasario 16-osios gimnaziją projektų savaitei ir
liepos 18 – 20 d. ves mokiniams šiaudinių sodų pynimo edukacijas. Šiomis dienomis nuo 14.00 valandos Jurga ves kūrybines dirbtuves Gimnazijos mokytojams ir mokinių tėvams.
Liepos 17 d., sekmadienį, Jurga Kaščiukaitė Kutkienė ves mokys sodų pynimo meno šeštadieninės mokyklos tėvelius ir mokinius bei svečius.