2022/2023 mokslo metų pradžios šventė

2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)

2022/2023 mokslo metai Vasario 16-osios gimnazijoje prasidėjo rugsėjo 5 d. Renhofo pilies kieme mokinius, jų tėvelius, mokytojus ir svečius nuoširdžiai pasveikino direktorė Rasa Weiß. Mokyklos vadovė, neseniai grįžusi iš Berlyno, perdavė Lietuvos Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės sveikinimus. Politikei Vokietijos sostinėje buvo įteiktas tarptautinis Friedricho Augusto von Hayeko fondo apdovanojimas.
Skambant Lietuvos, Vokietijos ir Europos Sąjungos himnams, buvo iškilmingai pakeltos abiejų šalių valstybinės vėliavos, tarp jų suplazdėjo žydrai mėlyna ES vėliava.
Po dvejų metų pertraukos ekumeninės pamaldos vėl vyko Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje. 9 ir 10 klasių mokiniai, padedami religijos mokytojos Angela Allahayr-Parsa, paruošė plakatus ir savo mintis sudėjo į bendruomeninę maldą. Katalikų kunigas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Thomas Hoeppner-Kopf linkėjo rasti atsakymą į klausimą „Kas aš esu?“ ir palaimino gausiai susirinkusius tikinčiuosius.
Direktorė Rasa Weiss prie mokyklos grįžusius šventės dalyvius supažindino su vadovių komanda – pavaduotoja Irena Sattler, jaunesniųjų klasių vadove Andrea Guenther ir vyresniųjų klasių vadove dr. Gabriele Hoffmann. Galiausiai buvo pristatyti ir aplodismentais sutikti penktokai bei nauji mokiniai ir mokytojai. Visos klasės su savo auklėtojais paeiliui suėjo į gimnazijos pastatą, o tėveliai turėjo puikią progą mokyklos valgykloje pabendrauti prie kavos puodelio.
Visiems linkime gerų ir sėkmingų mokslo metų!

AGei

2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: R. Weiss)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: R. Weiss)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: R. Weiss)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: R. Weiss)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: R. Weiss)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: R. Weiss)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)
2022/2023 mokslo metų pradžios šventė (Foto: A. Geibel)