Visų šventųjų diena ir mirusiųjų atminimo pagerbimas

Visų šventųjų diena ir mirusiųjų atminimo pagerbimas (Foto: D. Kriščiūnienė)
Visų šventųjų diena ir mirusiųjų atminimo pagerbimas (Foto: D. Kriščiūnienė)

Lapkričio 1 d. Renhofo pilies koplyčioje į Visų šventųjų dienos ir mirusiųjų atminimo ir pagerbimo iškilmes rinkosi gimnazijos darbuotojai, mokiniai, jų tėveliai bei Hiutenfelde gyvenantys lietuviai. Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis aukojo šv. Mišias už mirusius gimnazijos darbuotojus.
Gimnazistai aktyviai įsitraukė į šv. Mišių liturgiją: giedojo giesmes, Auksė O. ir Gintautas G. skaitė šv. Mišių skaitinius, Milda Ū. kalbėjo bendruomeninę maldą.
Užsidegę fakelus ir žvakutes, visi keliavo prie gimnazijos kryžiaus ir į Hiutenfeldo kapines. Visus palietė gili kunigo malda ir gimnazistų Gintauto G. ir Ievos L. skaitomi posmai. Padėję atsineštas žvakutes ant kapų, prisiminė amžino poilsio atgulusius savo artimuosius, trumpam susikaupė ir išsiskirstė į namus.
Dėkojame visiems, radusiems laiko dalyvauti Visų šventųjų dienos paminėjime.

DK