Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“

Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: A. Geibel)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: A. Geibel)

Lapkričio 11 d. mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo projeke „Kalba gimtoji lūposna įdėta“. Skambiais poetės Janinos Degutytės eilėraščio žodžiais pavadintą projektą organizavo direktorės pavaduotoja Irena Sattler, renginį, trukusį kelias dienas, rėmė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
10–13 klasių mokiniai susitiko su vertėja dr. Claudia Sinnig, kuri į vokiečių kalbą išvertė daugybės lietuvių autorių – Jono Meko, Tomo Venclovos, Antano Škėmos, Marcelijaus Martinaičio, Algimanto Mackaus, Alfonso Nykos-Niliūno, Sigito Parulskio, Eugenijaus Ališankos, Aido Marčėno, Mariaus Ivaškevičiaus ir kt. – kūrinius.
Nors ir neturėdama lietuviškų šaknų, literatūrologė nuo 1989 iki 1995 metų gyveno Lietuvoje. Ji teigė, kad, artimiau pažinus kitą kultūrą, galima giliau apmąstyti ir geriau suvokti savąją. C. Sinnig pabrėžė, kad jos tikslas ne pasakoti apie lietuvių literatūrą, o ją versti, nes tik taip „lietuvių balsai be tarpininko gali įsijungti į pasaulinį dialogą“. Lietuvių poetų ir rašytojų kūrinius, prabilusius vokiečių kalba, leidžia „Suhrkamp“, „Insel“ ir „Claasen“ – žinomiausios Vokietijos leidyklos. Pasak puikiai lietuviškai kalbančios vertėjos, kūrinio kokybė nepriklauso nuo to, iš kokios šalies yra kilęs jo autorius.
Literatūros žinovė pasakojo apie savo studijas, pirmąją pažintį su Lietuva, lietuvių kalbos mokymąsi bei vertėjos darbą ir mielai atsakinėjo į gimnazistų klausimus. Mokiniai skaitė savo per lietuvių kalbos pamokas verstus Eugenijaus Ališankos eilėraščius, lygino juos su profesionaliais C. Sinnig vertimais ir džiaugėsi radę panašumų.
Susitikimą su VDU Švietimo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių programų centro vadove, dėstytoja Vilma Leonavičiene vyresniųjų klasių gimnazistai spontaniškai pradėjo tautiniu šokiu. Vėliau visi, susiskirstę poromis, susipažino. Tiek jaunesni, tiek vyresni mokiniai žaisdami pajuto lietuvių kalbos turtingumą ir grožį. Be to, V. Leonavičienė pateikė įdomių faktų apie kalbos istoriją ir kilmę. Visus ypač sudomino pasakojimas apie mūsų kalbos ateitį. Dėstytoja pabrėžė, kaip svarbu prisiimti atsakomybę už gimtosios kalbos išsaugojimą ir taisyklingumą. Po paskaitos energija trykštanti lektorė, kuri nuoširdžiai domėjosi mokinių pomėgiais ir svajonėmis, gimnazistus vaišino saldumynais, atvežtais iš Lietuvos.
Paskaitų klausė direktorė Rasa Weiß, gimnazistus lydėjo mokytojos dr. Gabriele Hoffmann, Dalė Kriščiūnienė ir Asta Geibel. Abi viešnios mūsų gimnazijoje paskleidė daug pozityvumo ir dar stipresnio noro geriau pažinti ir mylėti Lietuvą.

AGe

Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: A. Geibel)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: A. Geibel)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: A. Geibel)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: A. Geibel)

a

Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)
Projektas „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ (Foto: D. Kriščiūnienė)