Lektorės laiškas Gimnazijos bendruomenei

Lektorė Vilma Leonavičienė 2022 m. lapkričio 11-12 d. lankėsi Vasario 16-gimnazijoje: skaitė paskaitas, susitiko su mokytojais, mokiniais, tėvais. Gerbiama lektorė parašė laišką gimnazijos bendruomenei: „Kokia lietuvybės sala. Direktorė Rasa Weiß, pavaduotoja Irena Sattler, mokytojai – Asta Geibel, Robertas Lendraitis ir Inesa Grikšaitė -Lendraitienė ir kt., bendruomenės nariai – Marija Dambriunas-Schmidt, Povilas Villuveit, Žanas Kalvaitis ir daug kitų… Miela Claudia Sinning, su kuria lapričio11-12 dienomis vedėme pamokas nuostabiems gimnazistams; skaitėme paskaitas VLB – Vokietijos Lietuvių Bendruomenės nariams, atvykusiems į Vasario 16-osios gimnaziją. Koks puikus renginys „Kalba gimtoji lūposna įdėta“ sumanytas. Kiek širdies, pastangų sudėta organizuojant, sutinkant, pasitinkant, palydint. Šypsausi iki šiol su dėkingumu prisimindama tokį puikų sutikimą ir laiką. Ačiū, kad esate. Iki naujų susitikimų. Belieka tik pažadus tesėti.“
IS

Lektorės laiškas Gimnazijos bendruomenei (Foto: I. Sattler)
Lektorės laiškas Gimnazijos bendruomenei (Foto: I. Sattler)
Lektorės laiškas Gimnazijos bendruomenei (Foto: I. Sattler)
Lektorės laiškas Gimnazijos bendruomenei (Foto: I. Sattler)