Gavėnios pamaldos „Kas mums yra šventa?“

Fastengottesdienst am Litauischen Gymnasium „Was ist uns heilig?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Fastengottesdienst am Litauischen Gymnasium „Was ist uns heilig?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)

Kovo 28 d. 9 b ir 10 b klasių mokiniai dalyvavo gavėnios pamaldose „Kas mums yra šventa?“ Jas parengė ir laikė Vasario 16-osios gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis ir evangelikų kunigas Thomas Hoeppner-Kopf.
Mokiniai įdėmiai apžiūrėjo Emeka Udemba, menininko, kilusio iš Nigerijos ir turinčio savo ateljė Freiburge, kūrinį pavadinimu „Kas mums yra šventa?“ ir mąstė. Šis meno kūrinys – pasninko drobulė, kuria per gavėnią būdavo uždengiami altoriai, skulptūros, kryžiai bei relikvijos, kad pasninkautų akys.
Mūsų gyvenimą lydi daugybė vaizdų iš socialinių tinklų, beveik viskas (pradedant maistu ir baigiant saulėlydžiu) fotografuojama mobiliuoju telefonu. Darome asmenukes gražiose vietose, įsiamžiname su kitais žmonėmis ir tomis nuotraukomis dalijamės. Patys kasdien labai greitai peržiūrime daugybę nuotraukų. Tam, kad suprastume, kas vaizduojama pasninko drobulėje, reikia skirti daugiau laiko, atidžiau įsižiūrėti, įsigilinti, pasisemti įkvėpimo ir paklausti savęs, ko mums vertas gyvenimas ir kas mums yra šventa.
VG

Fastengottesdienst am Litauischen Gymnasium „Was ist uns heilig?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Gavėnios pamaldos „Kas mums yra šventa?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Fastengottesdienst am Litauischen Gymnasium „Was ist uns heilig?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Gavėnios pamaldos „Kas mums yra šventa?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Fastengottesdienst am Litauischen Gymnasium „Was ist uns heilig?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Gavėnios pamaldos „Kas mums yra šventa?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Fastengottesdienst am Litauischen Gymnasium „Was ist uns heilig?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)
Gavėnios pamaldos „Kas mums yra šventa?“ (FOto: Dr. V. Grigutis)