„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas

„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)
„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)

Gegužės vidury gimnazijoje lankėsi leidybos namų „Terra Publica“ įkūrėjai Danguolė ir Vytautas Kandrotai.
Danguolė Kandrotienė – leidyklos direktorė, vaikų rašytoja, daugiau nei 20 pažintinių ir grožinių knygų autorė, Vaikų metų knygos 2014 laureatė (kūrinys „Spintos istorijos“), Lietuvos leidėjų asociacijos valdybos narė.
Vytautas Kandrotas – Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, keliautojas, fotografas, pažintinių knygų ir kelionių vadovų sudarytojas, už nuopelnus Lietuvos turizmui 2019 metais apdovanotas Turizmo kryžiumi.
Viešoji įstaiga „Terra Publica“ yra ne pelno siekianti organizacija, įkurta 2001 metais Kaune. Jos pagrindiniai tikslai yra stiprinti tautinį identitetą ir patriotizmą, populiarinti knygų skaitymą, didinti knygų prieinamumą įvairioms visuomenės grupėms, rūpintis vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų edukacija bei laisvalaikio organizavimu. Daugiau apie leidyklos veiklą ir išleistus produktus galima sužinoti interneto puslapyje www.terrapublica.lt .
Susitikimo su gimnazijos vadovybe metu aptartos problemos, kurių kyla aprūpinant mokyklos biblioteką lietuviška literatūra, organizuojant moksleivių užimtumą gimnazijos bendrabutyje, buriant Vokietijos lietuvių bendruomenę. Svečiai atvežė ir gimnazijai padovanojo leidyklos „Terra Publica“ išleistų knygų ir edukacinių stalo žaidimų.
TP
Nuoširdžiai dėkojame svečiams už atvežtas dovanas! Biblioteką papildė daugybė leidyklos dovanotų knygų, o bendrabučio mokiniai džiaugiasi naujais stalo žaidimais.

„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)
„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)
„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)
„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)
„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)
„Terra Publica“ leidyklos įkūrėjų vizitas (Foto: A. Geibel)