Maironio lietuvių literatūros muziejaus skaitovų konkursas

Maironio lietuvių literatūros muziejaus skaitovų konkursas (Foto: A. Geibel)
Maironio lietuvių literatūros muziejaus skaitovų konkursas (Foto: A. Geibel)

Spalio 7 d. mūsų dešimtokas Adomas K. dalyvavo Maironio lietuvių literatūros muziejaus organizuotame užsienio lietuvių moksleivių skaitovų konkurse.
Nuotoliniu būdu vykusiame renginyje reikėjo pristatyti du kūrinius. Gimnazistas deklamavo keturvėjininkų sąjūdžio iniciatoriaus Kazio Binkio eilėraštį, skirtą jo 130-osioms gimimo metinėms paminėti. Kadangi Adomas į mūsų gimnaziją atvyko mokytis iš Šveicarijos, jis pats pasirinko visiems žinomą net vienuolikos posmelių Maironio eilėraštį apie Liucernos ežerą. Mokinį konkursui ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Geibel.

AGe

Maironio lietuvių literatūros muziejaus skaitovų konkursas (Foto: A. Geibel)
Maironio lietuvių literatūros muziejaus skaitovų konkursas (Foto: A. Geibel)