Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“

Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)

Rugsėjo 27 d., likus kelioms dienoms iki rinkimų į Heseno žemės parlamentą (Landtagą), mūsų gimnazijoje buvo vykdomas politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“. Jį organizavo politikos ir ekonomikos mokytoja dr. Gabriele Hoffmann. Projekto tikslas – jauniems žmonėms formuoti įprotį dalyvauti rinkimuose bei ugdyti gebėjimą argumentuoti ir priimti atsakingus sprendimus.
Bendrabučio salėje balsuoti galėjo 8–13 klasių mokiniai. Rinkimus rengė ir vykdė komisija, kurią sudarė politikos ir ekonomikos išplėstinių kursų mokiniai. Gimnazistai šiam atsakingam darbui ruošėsi per pamokas. Buvo laikomasi tų pačių taisyklių, kaip ir įprastuose rinkimuose į Heseno žemės parlamentą, netgi balsavimo biuleteniai atrodė taip pat kaip Bergštrasės apskrityje. Rinkimų komisija, atidariusi balsadėžę, dukart suskaičiavo balsus ir Vasario 16-osios gimnazijos rezultatus užregistravo Berlyne.
Tiek Heseno žemės parlamento rinkimų, tiek Jaunimo rinkimuose dalyvavusių mokyklų balsavimo rezultatai skelbiami interneto puslapyje: https://www.juniorwahl.de/hessen-2023.html
AGe

Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Juniorwahlen Hessen 2023 – ein Schulprojekt zur politischen Bildung (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Politinio švietimo projektas „Jaunimo rinkimai 2023“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)