Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje

Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)

Vienuolio Vytauto kvietimu lapkričio 3–5 dienomis Katalikiško jaunimo grupės nariai – Upė, Paulius, Vėjas – ir religijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė svečiavosi Belgijos Tiberiados bendruomenėje. Grupelė pakeliui aplankė Šengeno muziejų, susipažino su jo istorija, pasidžiaugė lietuviška trispalve ir leidosi į tolimesnę kelionę gėrėdamiesi puikia rudeniška Belgijos gamta.
Vienuolyno seserys pasitiko svečius ir parodė, kur apsigyventi. Tuoj pat prasidėjo šv. Mišios, kurioms kartu su ateitininku iš Liuksemburgo patarnavo mūsų jaunimo grupės narys Paulius. Mišios vyko prancūzų kalba, tačiau vieną skaitinį sesuo Dalia iš Lietuvos skaitė lietuviškai, keletas giesmių taip pat buvo giedamos lietuviškai, visi klausėsi prancūziškai sesių ir bendruomenės narių giedamų skambių giesmių. Po vakarienės vyko susitikimas su Prancūzijos, Airijos, Belgijos ir Liuksemburgo ateitininkais, buvo dainuojamos lietuvių liaudies dainos. Po pusryčių visi dirbo įvairiose grupelėse: pjaustė obuolius, skirtus uogienei virti, ruošė pietus su sesėmis, dirbo darže, o patys mažiausi gamino suvenyrus. Plušo ir seserys, ir brolis Vytautas, ir tėveliai, ir grupių vadovai, netgi Ateitininkų federacijos pirmininkas Vytis Turonis.
Atlikus darbus, suaugusiems vyko pokalbis su Vyčiu Turoniu apie ateitininkų veiklos aktualijas, vaidmenį pasaulyje ir Bažnyčioje. Ateitininkai buvo suskirstyti pagal amžiaus grupes ir bendruomenės sesės kvietė pakalbėti ir pamąstyti apie Visų šventųjų šventę ir Vėlines. Ateitininkų Federacijos pirmininkas Vytis Turonis vyresniųjų grupės mokiniams priminė, ką reiškia būti ateitinininku, kokia ateitininko misija pasaulyje ir Bažnyčioje. Jis aiškino apie charakterio formavimą, gebėjimą įsipareigoti, troškimą sekti Kristumi, apie veiklumo ir sąmoningumo ugdymą.
Po pietų grupė dalyvavo užsiėmime ,,Partizaninis judėjimas Lietuvoje“ (Žaidimas „Dievo ir Tėvynės meilės vedami (Pro Deo et Patria)“). Tai buvo labai rimtas išbandymas, leidęs pasijusti tikrais partizanais. Žaidėjams buvo skirtos devynios užduotys, kurias atlikus ir gavus ženklą reikėjo pasižymėti tam tikruose postuose. Persirengę ir susirinkę salėje, užsiėmimo dalyviai pristatė partizanų biografijas. Ir su šia užduotimi Katalikiško jaunimo grupės nariai susidorojo puikiai. Sutemus žaidimas vyko toliau ir kaip tikri miško broliai prie laužo jie mėgavosi linksmu partizaninių dainų vakaru. Sekmadienio rytą gimnazijos atstovai pas Tiberiados bendruomenės brolius dalyvavo šventose Mišiose. Laikas su ateitininkais prabėgo greitai ir linksmai, pavyko susirasti daug draugų ir susipažinti su ateitininkų veikla. Vasario16-osios gimnazijoje planuojama atkurti Ateitininkų grupę.
Dėkojame Vasario16-osios gimnazijos vadovybei ir visiems geradariams, parėmusiems šį projektą.
DK

Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)
Savaitgalis Belgijos Tiberiados bendruomenėje (Foto: D. Kriščiūnienė)