Advento pamaldos

Gruodžio 12 ir 18 dienomis 5–6 ir 7–8 klasių mokiniai kartu su tikybos mokytojomis Angela Allahyar-Parsa ir Dale Kriščiūniene susirinko Renhofo pilies koplytėleje į advento pamaldas „Drąsa iššūkių akivaizdoje. Marijos ir Juozapo pavyzdys“.
Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis kartu su evangelikų kunigu Thomas Hoeppner Kopf pasisveikinę perskaitė Evangelijos ištrauką apie šv. Juozapą ir pakvietė mokinius į bibliologą. Jo metu gimnazistai galėjo sugalvoti ir tiesiogiai užduoti klausimus šv. Juozapui. Į juos šventasis labai mielai atsakinėjo mokytojos ir mokinių lūpomis.
Vėliau pamaldų dalyviai išgirdo Mark Foerster dainą „Hör auf die Stimme“ (liet. „Klausyk balso“) ir trumpai apmąstė savo vidinius balsus. Vienas iš jų sėja baimę ir menkina pasitikėjimą, kitas, priešingai – teikia drąsos ir pasitikėjimo savimi.
Advento metu per pranašus, Juozapą ir Mariją ir net per aplinkinius žmones mus pasiekia Dievo balsas, kviečiantis su džiaugsmu ruoštis ir laukti šv. Kalėdų.
VG