„Vasario 16-osios“ stipendija – apdovanojimas už pasiekimus bei aktyvią veiklą

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 2024 (Foto: A. Geibel, M. D. Schmidt, R. Lendraitis)
„Vasario 16-osios“ stipendija – apdovanojimas už pasiekimus bei aktyvią veiklą (Foto: A. Geibel, M. D. Schmidt, R. Lendraitis)

Ir šiais metais Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga vėl buvo įteikta „Vasario 16-osios“ stipendija.
Stipendijos tikslas – paskatinti mokinį, kuris atlieka gimnazijos ambasadoriaus vaidmenį. Jos steigėja Jūratė Caspersen yra aktyvi Pasaulio lietuvių bendruomenės veikėja ir ilgametė gimnazijos Kuratorijos tarybos narė. Savo kalboje ji pabrėžė: „…jei mokinys apdovanojamas „Vasario 16-osios“ vardo stipendija, vadinasi, jis yra pasiekęs puikių mokymosi rezultatų, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje ir jau yra pasižymėjęs meno, sporto ar kultūros srityse. Be to, stipendiatas turi būti pavyzdžiu savo bendraamžiams…“ (ištrauka iš lankstinuko, išleisto 2003 m. stipendijos dešimtmečio proga).
Šiais metais mūsų 11-uoju stipendininku tapo dvyliktokas Hilardas Schiffmanas (Hilard Schiffmann). Jis buvo pagerbtas už tai, kad visapusiškai atitiko aukštus reikalavimus. Hilardas ne tik nuolat puikiai mokosi (gimnaziją jis lanko nuo penktos klasės), bet ir dalyvauja įvairioje popamokinėje veikloje.
Ši veikla išvardinta rekomendacijoje stipendijai gauti:
• 5–8 klasėse dalyvavo lietuvių kalbos būrelyje;
• 2018 m. Europos talentų konkurse laimėta I vieta;
• Tolimesnis dalyvavimas lietuvių kalbos būrelyje ir lietuvių kalbos pamokose;
• Dainavo ir grojo pianinu mokyklos šventėse;
• 2018 m. dalyvavo projekte „Žaisdami mokomės rusų kalbos“;
• Nuo 7 klasės (išskyrus 1 metų pertrauką) buvo renkamas klasės seniūnu;
• 2020 m. užėmė 3 vietą gimnazijos logotipo konkurse;
• 1-oji vieta 2019/2020 m. m. matematikos konkurso 1-ajame etape;
• Nuo 8 klasės grojo pianinu įvairiuose renginiuose;
• 2021 m. dalyvavo Diurerio stovykloje (talentų skatinimas, bendradarbiaujant su Heseno žemės kultūros ministerija ir Niurnbergo Diurerio gimnazija);
• Nuo 2021 m. išrinktas mokyklos Tarybos nariu;
• 2022 m. dalyvavo simpoziume – kelias dienas trunkusioje konferencijoje Hepenheime;
• 2022 m. vėl dalyvavo Diurerio stovykloje;
• 2023 m. buvo vienas iš mokyklos atstovo pavaduotojų rajono Mokinių taryboje;
• 2023 m. dalyvavo renginyje „Europos mokyklų tiltas“ Sarbriukene (Vokietijos nacionalinis rėmimo fondas bei programa „Erasmus+“);
• 2023 m. dalyvavo SiegMUN (Jungtinių Tautų modelio simuliacija Zygeno universitete) ;
• Daugkartinis dalyvavimas „Didžiajame iššūkyje“ (anglų kalbos konkursas);
• Dalyvavo skaitmeninėje Heseno mokykloje (talentų skatinimas bendradarbiaujant su Heseno žemės kultūros ministerija) ;
• Mokinių tarybos narys kaip klasės atstovas, išrinktas Mokyklos tarybos nariu;
• Už mokyklos ribų, kai reikia, teikia korepetitoriaus paslaugas, yra aktyvus Lampertheimo šachmatų bei gelbėtojų (DLRG) klubo narys ir renginių dalyvis.
Puikiu mokymusi ir aktyvia veikla Hilardas prisideda prie gimnazijos bendruomenės sėkmės ir tinkamai atstovauja Vasario 16-osios gimnazijai.
Hilardas padėkojo stipendijos mecenatei labai nuoširdžiu asmeniniu laišku, kuriame išreiškė savo
jausmus gavus apdovanojimą: „Mano akimis, yra nedaug mokyklų, turinčių tokią unikalią koncepciją
kaip mūsų. […] Tikiuosi, kad „Vasario 16-osios stipendija“ paskatins mane ateityje dar aktyviau siekti gerų rezultatų ir atstovauti mokyklai už jos ribų. […]“
IS

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 2024 (Foto: A. Geibel, M. D. Schmidt, R. Lendraitis)
„Vasario 16-osios“ stipendija – apdovanojimas už pasiekimus bei aktyvią veiklą (Foto: A. Geibel, M. D. Schmidt, R. Lendraitis)