Žemę tausojantis projektas „Rūpiniesi aplinka – rūpiniesi savimi“

Balandžio 17 d. Gimnazijos bendrabučio salėje buvo sėkmingai įgyvendintas projektėlis „Rūpiniesi aplinka – rūpiniesi savimi“. Projektą organizavo bendrabučio mokinių taryba, kuri susideda iš šešių aktyvių jaunuolių, t. y. Saiva K., Lukas B., Tautvydas K., Saulė Marija Š., Valteris U. bei Neringa R.

„Vocatium Rhein-Neckar 2013“ – ką veiksime po abitūros?

Balandžio 16 d. Gimnazijos vyresniųjų klasių vadovė dr. G. Hoffmann gavo pranešimą, kad birželio 18–19 d. 11-tos klasės mokiniams Manheime, IFT institute, vyks profesinio orientavimo užsiėmimai. Jų tikslas – gimnazistams pateikti informaciją apie studijų ir praktikos galimybes įvairiose aukštosiose mokyklose bei kompanijose.

„MINT kursas 2013“ – makroskopinis, mikroskopinis ir matematinis požiūris į aliuminį

Jau trejus metus Gimnazijos mokiniai dalyvauja Pietų Heseno verslo asociacijos, universitetų ir Heseno žemės švietimo ministerijos organizuojamame renginyje MINT (Mathematik (matematika), Informatik (informatika), Naturwissenschaft (gamtos mokslai), Technik (technologijos)) kursas.

Buvusios gimnazistės pagalbos šauksmas Pietų Afrikos gyventojams

Kovo 18-ąją Gimnazijos vyresniųjų klasių vadovės dr. G. Hoffmann elektroninio pašto dėžutę pasiekė buvusios abiturientės Simonos Lüling laiškas. Šiuo metu Simona savanoriauja Pietų Afrikoje, Kayamandi miestelyje. Mergina rašė, jog prieš keletą dienų jame kilo gaisras, sudegė apie 600 lūšnelių, be pastogės liko daugiau nei 4000 žmonių, dauguma gyventojų prarado ir taip menką savo turtą, liko taip, kaip stovi. Naujai atstatyti vieną trobelę kainuoja 180 eurų.