Gimnazistas tarptautinėje mokinių konferencijoje

2014 balandžio 25-ąją, per pavasario atostogas, 11 klasės mokinys Mintautas Paškevičius (mokytoja Birutė Augustanavičiūtė) skaitė pranešimą tarptautinėje mokinių konferencijoje „Aš matau savo ateitį“. Pranešimo tema – „Karjeros planavimas Vokietijoje (Vasario 16-osios gimnazijos atvejis)“. Konferenciją organizavo Vilniaus lietuvių namų konsulų klubas, veikiantis prie Užsienio lietuvių švietimo centro.

Studentai praktikantai

Šią savaitę baigėsi ERASMUS programos studentų praktika. Tris mėnesius praktiką Gimnazijoje atliko Šiaulių universiteto Menų fakulteto dailės ir dizaino specializacijos trečio kurso studentė Milda Butkutė, praktikos vadovė – dailės mokytoja Jūratė Batura Lemke; Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių filologijos katedros ketvirtakursė Grytė Kuliešiūtė, praktikos vadovė – lietuvių k. ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė; Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto trečio kurso gamtos ir geografijos specializacijos studentas Artūras Šniaukas, praktikos vadovas – geografijos ir sporto mokytojas Arūnas Tauras.

Susitikimas su naująja Lietuvos Garbės konsule Eva Charlotte Dude

2014 m. balandžio 7-ąją Rennhofo pilyje vyko Gimnazijos bendruomenės susitikimas su naująja Lietuvos Garbės konsuline pareigūne Vokietijos Hesseno, Rheinland-Pfalzo ir Saaro krašto žemėse Eva Charlotte Dude. Ponia E. Ch. Dude palaiko įvairiapusius ryšius su Lietuva: inicijuoja jaunimo mokymo projektus, skatina verslo idėjas, padėjo įkurti Vilniaus pramonės ir prekybos rūmus.

Akcija „Švarus miestelis“

2004 m. balandžio 1–2 dienomis Gimnazijos 5–8, 10, 11 klasių mokiniai dalyvavo Lampertheimo miesto pilietinės iniciatyvos akcijoje „Saubere Gemarkung“ („Švarus miestelis“). Tvarkė Gimnazijos parką ir Hiutenfeldo miestelį (7 kl., mokytoja M. Dambriūnaitė-Šmitienė). Akcijos koordinatoriai Gimnazijoje – direktorės pavaduotoja ugdymui I. Sattler, darbuotojas D. Šulcas, studentas praktikantas A. Šniaukas.