Komplimentų diena

Geras žodis nieko nekainuoja, o poveikis – milžiniškas! Lapkričio 30-ąją Gimnazijos ateitininkai, globojami mokytojų Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės ir Dariaus Subačiaus, organizavo Komplimentų dieną. Idėjos autoriai – Gintarė Dambrauskaitė (13 kl.) ir Niko Šošič (10 kl.).

„Jaunieji drąsuoliai“ – mokomės pilietinės drąsos

Lapkričio 26 ir 27 dienomis Gimnazijos 10–13 klasių mokiniams Policijos departamento jaunimo reikalų koordinatorius Peter Hoffmann vedė du seminarus prevencine tema „Jaunieji drąsuoliai". Pietų Hesseno Policijos departamentas įgyvendina projektą, kurio tikslas – saugaus elgesio keliuose, konfliktinių situacijų atpažinimas ir valdymas, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.

Įsteigta mokinių mokomoji bendrovė „All!in“

Po daugybės susitikimų, pasitarimų, įvairių organizacinių subtilybių, lapkričio 22-ąją, gimnazistai rankose laikė mokomosios mokinių bendrovės „All!in“ steigimo dokumentus.

Iš projekto partnerių gauta 90 sertifikatų-akcijų, kiekvienos vertė – 10 eurų. Šie sertifikatai – tai mokomosios bendrovės akcijos, kurias bendrovės nariai turi siūlyti klientams, t. y. parduoti. Pirmąjį sertifikatą-akciją, pabrėždama ypatingą savo paramą, nusipirko Gimnazijos direktorė dr. B. Narkevičienė.  

Karjeros planavimo dienos vyresniųjų klasių mokiniams

Vienas iš mokyklos uždavinių – sudaryti sąlygas gimnazistams ugdytis karjeros kompetencijas (savęs ir karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo), būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo(si) aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Lapkričio 21 dieną visa 11 klasė važiavo į Baden-Wiurtemberge vykusias „Studijų informavimo dienas“. Jose gimnazistams buvo pristatytos kaimyninių universitetų ir kolegijų studijų programos.

Klasikinės muzikos garsai po Rennhofo pilies skliautais

Jau ketvirtą rudenį Vasario 16-osios gimnazijoje, Rennhofo pilies didžiojoje salėje, jauni ir talentingi klasikinės muzikos atlikėjai savo pirštais tapo garsų paveikslą.    Lapkričio 9-osios vakarą projekto idėjos „Žvaigždutės pilyje“ autorė, Gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė sveikino svečius ir džiaugėsi gabiausiems jaunuoliams suteikta galimybe populiarinti rimtąjį meną. Projekto globėjas, buvęs ilgametis Hesseno žemės Švietimo ministras ir Hesseno literatūros tarybos pirmininkas Hartmut Holzapfel sakė: „tarp Lietuvos ir Vokietijos yra daug ypatingų sąsajų, ypač kultūriniame lygmenyje“, jis išskyrė amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu vadinamo Jono Meko ir poeto, eseisto Sigito Parulskio švelnią invaziją į vokiškąją kultūrą ir pabrėžė jaunosios kartos kūrėjų jėgą. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis sakė, kad „užsienio lietuviams Rennhofo pilis jau tapusi vienu iš penkių lietuvybės simbolių“. Bergštrasės apskrities viršininkas M. Wilkes pabrėžė, jog „nedidelė Vasario 16-osios gimnazija yra pavyzdys vokiškoms mokykloms. Koncerto repertuaras prilygsta Miuncheno, Hamburgo ir kitų didžiųjų Vokietijos miestų koncertų salėms“.