Poetas Kęstutis Navakas Vasario 16-osios gimnazijoje

Lapkričio 8 d. Vasario 16-osios gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su Lietuvos poetu Kęstučiu Navaku.

Lapkričio 8 d. Vasario 16-osios gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su Lietuvos poetu Kęstučiu Navaku.

Ruošdamiesi šiam susitikimui, lietuvių literatūros pamokose jie nagrinėjo jo eilėraščius. Taip pat, mokytoja Asta D` Elia pravedė vieną bendrą pamoką trims vyriausioms klasėms. Susitikimo metu poetas bendrais bruožais papasakojo apie save. Mokiniai ir mokytojai teiravosi apie poeto pomėgius, kūrybos procesą, kūrybos kryptis. Paskutinėje susitikimo dalyje poetas įjungė savo eilėraščių deklamacijų modernios muzikos fone įrašus. Po susitikimo vyresniųjų klasių mokiniai poetui aprodė gimnaziją.