Kuriuo keliu eiti? – Profesinis orientavimas


Infoveranstaltung (Foto: Dr.G.Hoffmann)
Kuriuo keliu eiti? – Profesinis orientavimas (Foto: Dr.G.Hoffmann)

Lapkričio 27 d. apie galimybes, atsiveriančias po mokyklos baigimo, 11 klasės mokinius informavo p. Sander iš Darbo agentūros. Susitikimo metu buvo pristatytos įvairios aukštosios ir neuniversitetinės aukštosios mokyklos, jų mokymo bazė ir nuostatos. Vyko įvairūs pokalbiai apie Vokietijos švietimo sistemos skirtumus atskirose federalinėse žemėse, dokumetų pateikimo tvarką ir numerus clausus taisyklės taikymą. Mokiniai vėliau turėjo galimybę ir asmeniškai pabendrauti bei pasitarti su daug patirties turinčia referente.
Tokie profesinio orientavimo renginiai padeda gimnazistams išmokti geriau pažinti save, formuoti tikslus ir planuoti savo ateitį.