Atkurtai Lietuvai – 100!


„Kiekvienas žmogus tėvynės turi ieškoti savo širdyje.“ (Vydūnas)
Atkurtai Lietuvai – 100! Vasario 16-osios gimnazija. (Foto: M. D. Schmidt)
Atkurtai Lietuvai – 100! Vasario 16-osios gimnazija. (Foto: M. D. Schmidt)

Vasario 15-ą minėjome tiek Lietuvai, tiek mūsų gimnazijai svarbią dieną – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį. Mokyklos bendruomenė įvairiais būdais prisidėjo prie šios šventės. Per ketvirtą pamoką mokytojai su mokiniais kalbėjosi apie Lietuvą, vėliau gimnazistai iš Lietuvos vėliavos spalvų medžiagų pynė juostas. Šešta pamoka buvo skirta Lietuvos Nepriklauomybės atkūrimo šimtmečiui minėti. Renginį sveikinimu pradėjo gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė. Vėliau ypač didelė svarba suteikta Vasario 16-osios aktui, jis perskaitytas garsiai. Po to dainą „Mano kraštas“ dainavo gimnazijos devintokai. Mokyklos bendruomenė turėjo galimybę pamatyti išskirtinį pasirodymą – Eurikos Masytės dainą „Laisvė“ atliko gimnazistės Gabrielė, Kamilė, Jana, Smiltė, Marija, Greta, pianinu grojo Marija, pagal šią dainą šoko septintokė Iglesija Friezen. Janinos Degutytės eilėraštį „Mažutė“ skaitė devintos klasės mokinė Greta Januškaitė. Paskui pagal lietuvių liaudies muziką tautinių šokių ansamblis šoko „Šokių pynę“. Po nuotaikingo šokio susirinkusieji klausėsi Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Tai gražiai mane augino“, kurį deklamavo penktokas Tauras Jankauskas. Didelis dėmesys skirtas vienam iš pagrindinių valstybės simbolių – vėliavai, skambėjo atlikėjo Andriaus Mamontovo daina „Geltona, žalia, raudona“. Renginys pabaigtas Vytauto Kernagio daina „Giedu dainelę“, kurią kartu su gimnazijos ansambliu dainavo dauguma salėje buvusių lietuvių. Koncertą puošė devintos klasės mokinio Justino Gečo nuotraukos. Šventinę nuotaiką padėjo sukurti vedėjai – dvyliktokė Jovilė Palevičiūtė ir dešimtos klasės mokinys B.P. Koncertui mokinius ruošė tautinių šokių ansamblio vadovė Audronė Ručienė, muzikos mokytojas, mokyklos vokalinio ansamblio vadovas Gintautas Ručys ir lietuvių kalbos mokytoja Asta D‘Elia. Renginį organizavo gimnazijoje praktiką atliekančios Vilniaus universiteto studentės – Ieva ir Justė Ancevičiūtės. Vakare nuo 19 val. vyko susitikimas su Gabriele Gylyte-Hein ir lietuvių diplomatu Žygimantu Pavilioniu. Jie pristatė Lietuvos-Vokietijos Forumo veiklos planą, nuveiktus darbus. Susitikime kalbėta apie dvišalius Lietuvos ir Vokietijos santykius, vykusius ir planuojamus renginius.

Parengė Ieva ir Justė Ancevičiūtės


Atkurtai Lietuvai – 100! Vasario 16-osios gimnazija. (Foto: M. D. Schmidt)
Atkurtai Lietuvai – 100! Vasario 16-osios gimnazija. (Foto: M. D. Schmidt)