Patriotinis projektas „Stauk kaip 100 vilkų“


Patriotinis projektas „Stauk kaip 100 vilkų“ (Foto: A. D'Elia)
Patriotinis projektas „Stauk kaip 100 vilkų“ (Foto: A. D’Elia)

Mūsų mokiniai dalyvavo Lietuvos šimtmečiui paminėti skirtame projekte „Stauk kaip 100 vilkų“. Šio projekto tikslas – skatinti pasaulio lietuvių ir Lietuvos gyventojų bendruomeniškumą bei pilietiškumą (projekto koordinatorė mokytoja Dalė Kriščiūnienė). Gimnazistai per Lietuvos istorijos, religijos ir lietuvių kalbos pamokas susipažino su Lietuvos simboliais, kalbėjo apie Vilniaus įkūrimą, aptarė istorinius faktus, skaitė bei analizavo Gedimino laiškus, atliko įvairias kūrybines užduotis ir t. t.

Didžiuojamės, kad mūsų 5 klasės mokinė Monika Jakubonytė sukūrė skambų 11 posmelių eilėraštį apie kunigaikščio Gedimino sapną. Penktokės kūrybinę vaizduotę sužadino mokytoja Asta D`Elia.


Monika Jakubonytė

Gedimino sapnas

Gyveno kartą
Seniai labai
Kunigaikštis Gediminas
Mieste Trakai.

Kartą Gediminas
Išjojo anksti
Į mišką medžioti
Labai toli.

Sumedžiojo taurą
Kunigaikštis miške,
Nespėjo grįžti
Ir nakvojo jame.

Užmigo jis
Ir susapnavo
Geležinį vilką
Ant aukšto kalno.

Vilkas staugė
Tokiu balsu,
Lyg jame būtų staugę
Kokie šimtas vilkų.

Gediminas leido į jį
Daug strėlių,
Bet šios atsimušė
Nuo vilko šarvų.

Kunigaikštis savo sapną
Išsiaiškint norėjo,
Todėl pas žynį
Lizdeiką nuėjo.

Žynys jam sako:
– Nesu girdėjęs tokių sapnų,
Čia tau žinia
Nuo pačių dievų.

Vilkas reiškia –
Lietuvos sostinė galinga čia stovės,
Staugimas byloja,
Kad jos garsas po visą pasaulį aidės.

Kunigaikštis paklausė Lizdeikos
Ir pastatė pilį didingą,
Kokios niekas
Dar nebuvo matęs.

Kunigaikštis Gediminas
miestą Vilnių taip įkūrė,
Ir visas pasaulis
Aplink jį susibūrė.