Edukacinės dirbtuvės Auerbache – bendradarbiaujame ugdydami gabius mokinius

Im LernCamp über den Unterricht hinausgehen – Besuch in Auerbach/Grünheide im Rahmen Vernetzung der Begabungsförderung (Goethe-Gymnasium, Auerbach)
Edukacinės dirbtuvės Auerbache – bendradarbiaujame ugdydami gabius mokinius (Goethe-Gymnasium, Auerbach)
Nuo 2015 m. Bavarijos, Heseno ir Saksonijos žemės bendradarbiauja gabių mokinių ugdymo srityje. Mokyklos, atrinktos iš kiekvienos Vokietijos federacinės žemės, konferencijose ir susitikimuose, vykstančiuose skirtingose mokyklose, dalijasi savo patirtimi. Vasario 16-osios gimnazija yra viena iš aštuonių Heseno žemės gimnazijų, kurioms suteikta ši unikali galimybė.
Mūsų mokyklos partnerės – Gėtės gimnazija iš Auerbacho/Vogtlando ir Albrechto Diurerio gimnazija iš Niurnbergo. 2018 m. birželio mėnesį Heseno Hansbergo pilies gimnazijoje vykusioje konferencijoje buvo aptarti tolimesnio glaudaus kooperavimo aspektai. Bendradarbiavimo su Auerbachu ir Niurnbergu tinklą kuria vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann, atsakinga už gabių mokinių ugdymą mūsų gimnazijoje.

Rugsėjo 12–14 dienomis Auerbache vyko renginys, kurio metu žengti pirmieji mokyklų benradarbiavimo žingsniai ugdant gabius mokinius. Auerbacho Gėtės gimnazija tokius užsiėmimus, praplečiančius gabių 7–13 klasių mokinių ugdymo galimybes, rengia jau nuo 2011 metų.

Keturi Vasario 16-osios gimnazijos dvyliktokai lankė statybos, architektūros, meno, programavimo, 3D spausdinimo, gestų kalbos ir kitus kursus. Svarbu pabrėžti, kad jų metu žemesniųjų klasių mokiniai dirbo kartu su aukštesniųjų klasių mokiniais. Vasario 16-osios gimnazijos matematikos ir fizikos mokytojas Dimitrios Kostopoulos renginio dalyvius edukacinėse dirbtuvėse supažindino su regeneracine energija. Auerbache vykusiuose užsiėmimuose taip pat dalyvavo mūsų mokyklos partnerės iš Niurnbergo atstovai.

Bendradarbiaudami įgyjame įvairesnės patirties, perimdami gerąją patirtį mokomės vieni iš kitų. Tikrai verta tokius užsimėmimus surengti mūsų gimnazijoje ir taip efektyviau ugdyti gabius mokinius.
2019 m. sausio mėnesį Albrechto Diurerio gimnazija mūsų mokyklos atstovus pakvietė susipažinti su savimokos (savarankiško mokymosi) programa.

Žiūrėkite taip pat (DE): https://www.freiepresse.de/vogtland/auerbach/begabte-gymnasiasten-ueben-sich-in-chinesisch-artikel10311295 (naujas langas, LINK)

A.D.