Gimnazijoje – stažuotoja dr. Sigita Šilingaitė

Stažuotoja dr. Sigita Šilingaitė (Foto: I. Sattler)
Stažuotoja dr. Sigita Šilingaitė (Foto: I. Sattler)

Kiekvienais metais į Gimnaziją pasisemti pedagoginės patirties atvyksta būsimi pedagogai iš Lietuvos.
Šiais metais pas mus svečiuojasi Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros podoktorantūros stažuotoja dr. Sigita Šilingaitė.
Dr. Sigita Šilingaitė šiuo metu atlieka mokslinį tyrimą apie filosofijos mokymo mokykloje poreikį ir galimybes. Dr. Sigita Šilingaitė veda Kauno jėzuitų gimnazijoje filosofijos ir filosofinės etikos pamokas. Stažuotoja taip pat dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje pedagogo kvalifikacijos siekiantiems studentams, veda seminarus mokytojams, rašo mokslinius straipsnius švietimo temomis. Mūsų viešnia yra Nacionalinės Švietimo agentūros bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo komandos narė ir atnaujina etikos bei filosofijos programas.
Vasario 16-osios gimnazijoje Dr. Sigita Šilingaitė nori praplėsti akiratį, įgyti pedagoginės patirties Gimnazijos lituanistinėje programoje bei tyrinėti mokymo metodus.
Dr. Sigitos Šilingaitės buvimas mūsų mokykloje labai praturtina tiek mokinių gyvenimą, tiek mokytojų darbą.

IS

Stažuotoja dr. Sigita Šilingaitė (Foto: I. Sattler)
Stažuotoja dr. Sigita Šilingaitė (Foto: I. Sattler)