Simpoziumas „Laisvė. Apsisprendimo teisė. Įsitraukimas“

Ein historischer Einblick – Symposium „Freiheit. Selbstbestimmung. Teilhabe“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Simpoziumas „Laisvė. Apsisprendimo teisė. Įsitraukimas“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)

Spalio 10–11 d. mūsų vienuoliktokas Hilardas Sch. (11 kl.) ir vyresniųjų klasių vadovė dr. Gabriele Hoffmann dalyvavo simpoziume, surengtame minint taip vadinamojo Hepenheimo susirinkimo 175-ąsias metines.
1847 m. užeigoje „Zum halben Monde“, išlikusioje iki šių dienų, susitiko 18 liberalių pažiūrų politikų. Jie reikalavo sukurti Vokietijos nacionalinę valstybę ir žmonėms suteikti pilietines teises. Akademinis renginys, kuriame ekspertai pristatė šį istorinį įvykį ir jo pasekmes, buvo Hepenheimo šventinės savaitės „Laisvė. Apsisprendimo teisė. Įsitraukimas“ dalis.

AGe

Ein historischer Einblick – Symposium „Freiheit. Selbstbestimmung. Teilhabe“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)
Simpoziumas „Laisvė. Apsisprendimo teisė. Įsitraukimas“ (Foto: Dr. G. Hoffmann)