Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas

Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)

Vasario 10 d. mūsų gimnazijoje lankėsi Kaja ir Klėja Kašubaitės – labai talentingos pianistės, pelniusios begalę aukštų apdovanojimų įvairiose pasaulio šalyse. Jas atlydėjo mama Rūta Mikelaitytė-Kašubienė. Viešnias svetingai sutiko gimnazijos direktorė Rasa Weiß ir jos pavaduotoja Irena Sattler.
Renhofo pilies salėje 5–10 klasių gimnazistai ir jų mokytojai klausėsi virtuoziško seserų grojimo. Lietuvių ir užsienio autorių kūrinius mergaitės fortepijonu skambino po vieną ir duetu. Jaunųjų pianisčių mama puikiai moderavo Kajos ir Klėjos pasirodymą.
Gimnazistai turėjo galimybę viešnioms užduoti keletą klausimų. Jie labai stebėjosi ne tik mergaičių muzikiniu talentu, ištverme ilgai repetuojant ir siekiant užsibrėžtų tikslų, bet ir daugelio kalbų mokėjimu.
Pianistės lankėsi mokytojos Astos Geibel vedamoje lietuvių kalbos pamokoje, kur kartu su septintokais ir aštuntokais mokėsi padalyvio vartojimo – klausėsi žaismingo padalyvių ir pusdalyvių ginčo. Vėliau anglų kalbos mokytojas Jens Zorn viešnioms aprodė gimnazijos erdves.

AGe

Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: R. Lendraitis)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: R. Lendraitis)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: A. Geibel)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: R. Lendraitis)
Talentingų jaunųjų pianisčių pasirodymas (Foto: R. Lendraitis)