Visuomet laukiami svečiai – „Stalo teatras“ iš Vilniaus

Visuomet laukiami svečiai – „Stalo teatras“ iš Vilniaus (Foto: A. Geibel)
Visuomet laukiami svečiai – „Stalo teatras“ iš Vilniaus (Foto: A. Geibel)

Spalio 18 d. gimnazijoje nebe pirmą kartą viešėjo „Stalo teatro“ aktoriai iš Vilniaus. 7–8 klasių mokiniams ir tądien į mokyklą atvykusiai didžiulei grupei iš Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos jie pristatė spektaklį „Sibiro haiku“.
Paprastos buities priemonės tapo objektų spektaklio personažais ir įrankiu skaudžiai tremties temai gvildenti. Akį išsyk patraukė scenoje stūksantis iš Lietuvos atvežtos kapams tvarkyti skirtos žemės kalnas, vaizdavęs gimtinę, po karo tapęs amžino įšalo žeme. Žiūrovai džiaugėsi, kentėjo ir liūdėjo kartu su tremtiniu Algiuku. Jie sekė kiekvieną pagrindinį vaidmenį atlikusio aktoriaus Balio Ivanausko judesį, klausėsi širdį veriančių skambiabalsių aktorių dainų.
Saulė Degutytė, šio teatro įkūrėja, režisierė ir aktorė, vėl tryško energija ir papirko savo nuoširdumu. Ji džiaugėsi „gyvu stebuklu“ – bendrais žiūrovų ir aktorių išgyvenimais. Vakare „Stalo teatras“ mažus vaikus bei jų tėvelius pakvietė į spektaklį „Dangaus virėja“.
AGe

Visuomet laukiami svečiai – „Stalo teatras“ iš Vilniaus (Foto: A. Geibel)
Visuomet laukiami svečiai – „Stalo teatras“ iš Vilniaus (Foto: A. Geibel)