Kalbų savaitė Vasario 16-osios gimnazijoje

Kalbų savaitė KTU (Kauno technologijos universiteto) Vaikų universiteto dalyviams Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje, jau tampa tradicija. Šiais metais ji vyksta gegužės 10–14 dienomis. Jaunieji studentai, 5–6 klasių mokiniai, lydimi KTU Vaikų universiteto projekto vadovės Eglės Daukšaitės, gimnazijoje mokosi anglų ir vokiečių kalbos. Lietuvaičių anglų k. įgūdžius ugdo mokytojai Marytė Dambriūnas-Schmidt ir Jens Zorn, vokiečių kalbos – Andrea Günther, komunikavimo kompetencijas, atskleisdamas retorikos pradmenis, dėsto Audrius Micka.

2011 m. Vasaros akademija Vasario 16-osios gimnazijoje

2011 m. birželio 27-30 dienomis mūsų gimnazijoje jau antrą sykį įvyks Bergštrasės bei Odenwaldo apskričių švietimo skyriaus organizuojama gabių vaikų vasaros akademija. Joje dalyvaus apie 40 iš visų regiono mokyklų išrinkti 4-6 klasių mokiniai, kurie šiais metais galės lankyti kursus iš biologijos, chemijos, kūrybinio rašymo bei matematikos.

Akademiją finansuoja Hesseno švietimo ministerija, Bergštrasės ir Odenwaldo apskričių švietimo skyrius bei Sparkasse Starkenburg paramos fondas.

Prisegtuke rasite akademijos programą vokiečių kalba.

Gimnazija kviečia lietuvių kilmės jaunuolius iš užjūrio!

Vasario 16-osios gimnazija lietuvių kilmės jaunuoliams iš užjūrio valstybių siūlo vienerių metų edukacinę-kultūrinę programą „Go Europe!“ („Keliauk į Europą!“). Programos metu mokiniai mokysis lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos, tikybos ir vokiečių kalbos bei turės galimybę dalyvauti papildomojo ugdymo užsiėmimuose – tautinių šokių būrelyje, vokaliniame ansamblyje, orkestruose, Ateitininkų, „Europos“, „Mokyklos už civilinę drąsą“, krepšinio, jaunųjų dailininkų, keliautojų bei kituose. Mokiniai gyvens mokinių bendrabutyje.

Mūsų mokiniai Lietuvių kalbos olimpiadoje

2011 m. kovo mėn. 25–27 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje vyko lietuvių gimtosios kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams. Mūsų gimnazijai atstovavo dvi vienuoliktokės, Gintarė Dambrauskaitė ir Neringa Rukšnaitytė, mergaites lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė.

Direktorei dr. Bronei Narkevičienei – „Metų karjeros“ titulas!

Žurnalo „Moteris“ rengiamų „Lietuvos Metų Moters“ apdovanojimų „Metų karjeros 2010“ titulas už sėkmingą vadovavimą Vasario 16-osios gimnazijai buvo suteiktas mokyklos direktorei dr. Bronei Narkevičienei.

Dėl „Metų karjeros“ nominacijos varžėsi Jolanta Balčiūnienė už jai patikėtą Lietuvos ambasadorės postą Prancūzijoje ir Edita Žiobienė už drąsą imtis vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigų. Už kandidates internetu galėjo balsuoti visi Lietuvos gyventojai bei užsienio lietuviai. Iškilminga apdovanojimų ceremonija buvo transliuojama per LNK televiziją 2011 m. kovo 4 d.

„Esu nepaprastai dėkinga visiems žmonėms, kurie palaikė ir palaiko mano ankstesnius ir dabartinius darbus. Jų palaikymas teikia stiprybę, jėgą ir tikėjimą, jog kartu mes galime daug, labai daug nuveikti savo ir kitų labui“ – sako B. Narkevičienė.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Hüttenfelde

Šeštadienį, vasario 26 d., Hiutenfelde vyko tradicinis, iš įvairių Vokietijos kraštų lietuvius kasmet suburiantis Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas. Hiutenfeldo miestelio savivaldybės salėje vykusį renginį organizavo Vokietijos lietuvių bendruomenė, Vasario 16-osios gimnazija bei Europos lietuvių kultūros centras. Į renginį iš Lietuvos atvyko LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, LR ūkio viceministras Daumantas Lapinskas, Kauno laisvosios ekonomikos zonos direktorius Vytautas Petružis bei Kauno rajono mero patarėjas Zigmas Kalesinskas. „Džiaugiamės ir jaučiamės pagerbti, kad Lietuvos valdžios atstovai drauge su mumis Lietuvos Nepriklausomybę mini būtent čia, lietuviškoje salelėje Vokietijoje. Tai mums – didelis pripažinimas, veiklos bei pastangų lietuvybę išlaikyti įvertinimas,“  sakė Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos pirmininkas, Europos lietuvių kultūros centro direktorius Rimas Čuplinskas.