Tarptautinė konferencija „Lietuva, Tėvyne mūsų“

Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė balandžio mėnesį dalyvavo tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Konferencija, skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti, vyko Vilniaus lietuvių namuose. Plenariniame posėdyje pranešimą apie pilietiškumo…

Sakramentų teikimo šventė, 2018

Balandžio 22 d. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko Sakramentų teikimo šventė. Šv. Mišioms vadovavo LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai kun. prel. Edmundas Putrimas, koncelebravo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis….

Mokyklos sodelis pamažu tampa sodu

Saulėtą balandžio 14 d. gimnazijos kieme susirinko gausus būrys talkininkų, norinčių praplėsti mokyklos sodelį ir paversti jį tikru sodu. Šią akciją koordinavo biologijos mokytoja dr. Anka Weber. Nieko nelaukę visi…

Nuoširdžiausi sveikinimai!

Kovo 30 d. religijos ir Lietuvos istorijos mokytoja Dalė Kriščiūnienė šventė gražų 60-ies metų jubiliejų. Visa gimnazijos bendruomenė sveikina mokytoją Dalę ir linki jai daug laimės, sveikatos bei kūrybinės energijos!…

Renginys „Drama kelyje“

Bandžio 11 d. mūsų gimnazijoje vyko renginys, skirtas žalingų įpročių prevencijai. Jame dalyvavo 10, 11 ir 12 klasių gimnazistai. Direktorė Janina Vaitkienė iš pradžių pristatė renginio programą ir svečius. Policininkai,…