Mokslo populiarinimo renginyje Darmstadto universitete

10 klasės gimnazistai Niklas Becker ir Phillip Holley lapkričio 12 d. dalyvavo Darmstadto universitete vykusiame renginyje „Mokykla ir ekonomika pietų Hesseno žemėje“. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas elektrotechnikai ir informatikai. Gimnazistai dalyvavo profesoriaus Klaus Hofmann laboratoriniuose mokymuose „Mikroelektronikos pasaulio stebuklai“.

Tarptautinėje švietimo mugėje

Lapkričio 7 d. Gimnazistai dalyvavo Darmstadto universitete vykusiame informaciniame renginyje „Avanti!“. Renginio tikslas – suteikti informaciją jaunimui apie studijų galimybes visame pasaulyje, stažuotes, aukštųjų mokyklų programas, integracijos galimybes, kvalifikacijas, įvairias mainų ir savanorystės programas, užsienio kalbų mokymąsi, darbo rinkas, jaunimo vasaros stovyklas ir kt.

Profesinis orientavimas

Vienas iš mokyklos tikslų – paruošti mokinius kuo švelnesniam perėjimui prie akademinių studijų ar į darbo rinkos pasaulį. Mokiniams mokykla turi sudaryti sąlygas kuo geriau save pažinti, identifikuoti gebėjimus, kompetencijų lygį, kad jaunas žmogus galėtų teisingai pasirinkti karjeros kelią.

Bendradarbiavimo sutartimi įtvirtinti Kauno rajono ir Bergštrasės apskrities ryšiai

Penktadienį, lapkričio 1 d., Vokietijoje, Heppenheimo mieste, iškilmingai pasirašyta Lietuvos Kauno rajono ir Vokietijos Bergštrasės apskrities (vok. Kreis Bergstraße) bendradarbiavimo sutartis. Sutartį pasirašė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas ir Bergštrasės apskrities meras Matthias Wilkes. Puoselėdamos piliečių, jaunimo ir organizacijų bendradarbiavimą, šalys sutartimi siekia skatinti taikingą abiejų tautų bendravimą ir tarpusavio supratimą bei žengti žingsnį Europos vienybės stiprinimo link. Ceremonijos išvakarėse, spalio 31-ąją, jau keletą metų trunkančią draugystę sutartimi taip pat įtvirtino Vokietijoje, Viernheimo mieste, esanti Friedrich Fröbel ir Garliavos Jonučių vidurinė mokyklos, atstovaujamos direktorių Rainer Greulich ir Valentino Padriezo.