Vasario 16-osios gimnazijoje – tikros lietuviškos Joninės

Šeštadienį, birželio 19 dieną, Vasario 16-osios gimnazija pakvietė Vokietijos lietuvius, apylinkių gyventojus ir svečius iš Lietuvos gimnazijos parke drauge švęsti trumpiausią ir šviesiausią metų naktį – Jonines. Ši tradicinė, didžiausia mokyklos šventė šiais metais buvo skirta gimnazijos šešiasdešimtajam jubiliejui paminėti. Šventėje apsilankė daugiau kaip 500 svečių, dalyvavo LR ambasadorius Vokietijoje Mindaugas Butkus, Bergštrasės apskrities viršininko pavaduotojas Gottliebas Ohlis, Lampertheimo miesto meras Erich Maier bei Mainzo vyskupijos mokyklų tarnybos direktorė Doris Gagianis. Iš Lietuvos į Gimnaziją atvyko Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Zigmas Lydeka, universiteto istorijos profesorius Egidijus Aleksandravičius bei LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

Iškilmingai paminėjome Gimnazijos 60 metų jubiliejų

Šeštadienį, vasario 27 d., Hiutenfelde vykusio Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo metu buvo švenčiamas Vasario 16-osios gimnazijos 60 metų jubiliejus. Renginyje lankėsi aukšti svečiai iš Lietuvos ir Vokietijos. Prakalbą pasakė LR Švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, paskaitą skaitė Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, meninę programos dalį atliko Gimnazijos tautinių šokių grupė, vokalinis ansamblis ir orkestras, folkloro grupė iš Vokietijos „Leliumai“ bei Miuncheno ir Hiutenfeldo šeštadieninių lituanistinių mokyklėlių vaikai. Į Hiutenfeldo savivaldybės salėje vykusį VLB Valdybos ir Vasario 16- osios gimnazijos bendrai organizuotą renginį susirinko daugiau kaip 600 lietuvių ir vokiečių svečių.

Kviečiame paskaityti Vasario 16-osios gimnazijos direktorės kalbą, pasakytą minėjimo metu bei pasižiūrėti nuotraukų: