Advento pamaldos

Gruodžio 12 ir 18 dienomis 5–6 ir 7–8 klasių mokiniai kartu su tikybos mokytojomis Angela Allahyar-Parsa ir Dale Kriščiūniene susirinko Renhofo pilies koplytėleje į advento pamaldas „Drąsa iššūkių akivaizdoje. Marijos…