2016–2017 mokslo metų geriausieji

Birželio 30-oji – paskutinė mokslo metų dieną. Po pamokų Gimnazijoje vyko mokslo metų baigimo šventė. Joje mokyklos administracija – direktorė Janina Vaitkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Irena Sattler, vyresniųjų klasių vadovė…

Lituanistinė vaikų akademija

Nuo 2015 m. balandžio 25 d. Vasario 16-osios gimnazijoje veikia Lituanistinė vaikų akademija. Ši akademija – tai šeštadieninė lituanistinė mokykla, skirta skatinti lietuvių kilmės vaikus mokytis lietuvių kalbos, lietuviškų tradicijų bei formuoti tautinį identitetą. Ugdymas akademijoje vyksta pagal dvi vaikų amžiaus ir pasiekimų grupes.