Tarptautinė konferencija „Lietuva, Tėvyne mūsų“

Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė balandžio mėnesį dalyvavo tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Lietuva, Tėvyne mūsų“. Konferencija, skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti, vyko Vilniaus lietuvių namuose. Plenariniame posėdyje pranešimą apie pilietiškumo…

Sakramentų teikimo šventė, 2018

Balandžio 22 d. Hiutenfeldo Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko Sakramentų teikimo šventė. Šv. Mišioms vadovavo LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai kun. prel. Edmundas Putrimas, koncelebravo gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis….