Devintinių procesija

Tradicinėms Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmėms (Devintinėms) skirta procesija Hiutenfeldo parapijoje vyko birželio 18 dieną. Devintinių procesijai ir Pirmosios Komunijos šventei vadovavo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Tradiciškai baldakimą nešė tautiniais rūbais pasipuošę gimnazistai bei Gimnazijoje praktiką atliekančios studentės. 

Savaitgalio stovyklėlė

Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis gimnazistams Seesbach-Waldfriede organizavo savaitgalio stovyklėlę (birželio 9–11 d.) tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), skirtą arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimui. Stovyklėlę įgyvendinti padėjo religijos mokytojas Nerijus Rastenis.

Tradiciniame Bensheimo festivalyje

Birželio 10 d. Bensheime vyko tradicinis įvairių tautų jaunimo, gyvenančio Vokietijoje, festivalis. Šio festivalio tikslas – jaunuolių kilmės krašto tradicijų ir kultūros sklaida.

            Muzikinį lietuvių kultūros paveldą festivalyje pristatė Vasario 16-osios gimnazijos tautinių šokių kolektyvas ir instrumentinis ansamblis (vadovai Audronė ir Gintaras Ručiai). 

„Girlʼs Day“ LR ambasadoje Berlyne

 

Gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne lankėsi šešios Vasario 16-osios gimnazijos moksleivės kartu su direktorės pavaduotoja Irena Sattler. Vienos dienos edukacinį projektą ambasadoje kuravo referentas Audrius Paura. Pažintinė veikla diplomatinėje atstovybėje prasidėjo po moksleivių susitikimo su ambasados pirmąja sekretore Nerija Bendinskiene.

Sakramentų teikimo šventė

Gegužės 14 d. Visos Lietuvos Šventųjų vardo koplyčioje Hiutenfelde vyko Sutvirtinimo sakramento teikimo šventė. Sutvirtinimo šv. Mišioms vadovavo Prelatas Edmundas Putrimas, koncelebravo Gimnazijos kapelionas dr. Virginijus Grigutis. Kapelionas ir paruošė gimnazistus dvasinei šventei, jam talkino religijos mokytojas Nerijus Rastenis.