Mokomoji mokinių bendrovė „All!in“

Birželio 20-osios vakarą vyko mokomosios mokinių bendrovės „All!in“ akcininkų susirinkimas. Jame dalyvavę akcininkai, tarp jų ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Achimas Naumanas, išklausė bendrovės pirmininkės Jennifer Uihlein (11 kl.) pristatytą metų veiklos ir finansinę ataskaitą. Buvo nuspręsta mokomosios bendrovės veiklą tęsti ir kitais mokslo metais.

ES projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“

Birželio 19–24 d. Gimnazijoje bus įgyvendinamas ES struktūrinių fondų remiamas, Vilniaus universiteto inicijuotas projektas „Lietuva čia ir ten: kalba, mokslas, kultūra, visuomenė“. Šis projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Europos socialinio fondo agentūra, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu bei Vasario 16-osios gimnazija. Projekto vadovė – doc. dr. Loreta Vilkienė.

Projekto tikslas – užsienio Lituanistikos (baltistikos) centrų stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas.

Gimnazistai – jaunieji Lietuvos ambasadoriai

Birželio 8 d. į Bensheime vykusį festivalį rinkosi įvairių tautų jaunimas, gyvenantis Vokietijoje. Šių metų renginio motto – „Tautinis kostiumas“.

Vienas iš renginio iniciatorių kalbėjo, jog „labai svarbu, kad jaunoji karta išsaugotų savo krašto tradicijas, papročius, dainas, šokius, tautinį kostiumą, pažintų ir toleruotų kitų šalių kultūrinius ypatumus”.

Devintinės

Devintinių šventei skirta procesija Hiutenfelde tradiciškai vyksta sekmadienį. Birželio 2-ajai Gimnazijos bendruomenė ir „Romuvos“ apylinkės moterys paruošė altorių, prie kurio Dievo Kūno šventę minėjo gausiai procesijoje dalyvavę hiutenfeldiečiai ir svečiai. Baldakimą nešė tautiniais rūbais pasipuošę gimnazistai.