5-os klasės lėlių teatras

5-os klasės mokiniai 2012 m. birzelio 28 d. berniukų bendrabučio salėje pristatė lėlių teatrą. Šio projekto įgyvendinimą paremė Lampertheimo miesto organizacija „Bürgerstiftung“ („Piliečių fondas“). Mokiniams kūrybiniame darbe talkininkavo vokiečių kalbos mokytoja Angela Allahyar-Parsa ir dailės mokytoja Jūratė Batūra Lemke.

Gimnazistai tarptautiniame kultūrų festivalyje Bensheime

 

Birželio 2 d. Bensheimo mieste vyko kasmetinis kultūrų festivalis („Fest der Kulturen“). Jau antrus metus iš eilės šiame festivalyje, atstovaudamas Gimnaziją ir Lietuvą, Vasario 16-osios gimnazijos šokių kolektyvas (vadovė A. Ručienė), vokalinis ansamblis ir orkestras (vadovas G. Ručys) dovanoja festivalio žiūrovams didelę dozę teigiamų emocijų.

Gimnazijos mokiniai „Europos dienose“ Münchene

Gegužės 11 d. Münchene vykusiose „Europos dienose“ pirmą kartą dalyvavo ir Vasario 16-sios gimnazijos mokiniai. Šventėje, kuri rengiama jau nuo 1950 metų (tais metais gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Schuman pristatė savo viziją apie vieningą Europą), prieš maždaug keturis dešimtmečius šoko Müncheno lietuvių šokių ansamblis „Ratukas“. Šio ansamblio senbuvis, šiuometinis Müncheno LB apylinkės pirmininkas Alfredas Hermanas, nostalgiškai prisimindamas senus laikus, organizatoriams pasiūlė į šventę pakviesti Vasario 16-sios gimnazijos šokėjus ir muzikantus.

Talentų vakaras 2012

Gegužės 5-osios vakarą Gimnazijos bendrabučio salėje vyko ateitininkų organizuotas Talentų vakaras. Renginį vedė Gintarė (12 kl.), o visos šventės metu gimnazistus, jų tėvelius ir  mokytojus linksmino Simpsonų šeimą įkūniję ateitininkai: Jogailė (6 kl.), Viltė (9 kl.), Niko (9 kl.), Lukas (9 kl.), Nykantas (9 kl.), mokytojas Darius.

Istorinė akimirka Vasario 16-osios gimnazijoje

Jau 62-ejus metus Vakarų Europoje lietuvių sala vadinamoje Vasario 16-osios gimnazijoje, Hiuttenfelde, Vokietijoje, 2012 m. balandžio 26-oji – istorinė diena – oficialiai atidarytas naujasis Gimnazijos priestatas.

Jau seniai šioje mokykloje vienu metu viešėjo tiek daug garbingų svečių. Senojo Gimnazijos ąžuolo paunksnėje susirinkusiuosius sveikino Vasario 16-osios gimnazijos direktorė dr. Bronė Narkevičienė, Kuratorijos pirmininkas Rimas Čuplinskas, Lietuvos Respublikos (LR) Seimo Pirmininkė Irena Degutienė, Vokietijos Federacinės Respublikos (VFR) Hesseno žemės Landtago Prezidentas Norbertas Kartmannas, LR Vyriausybės kancleris Deividas Matulionis, LR Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Dainius Numgaudis, Mainco vyskupijos generalinis vikaras prelatas Dietmaras Giebelmannas, LR Garbės konsulas Achimas Naumanas, buvęs VFR Hesseno žemės švietimo ministras Hartmutas Holzapfelis, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB Švietimo reikalų komisijos ir Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen.

Gimnazistai pasirodė Dainų draugijos šventėje

Neretai žmogus visuomeninei veiklai skiria daugiau laiko nei pačiai profesijai. Žinant, kad chorinis judėjimas Vokietijoje yra itin popoliari laisvalaikio praleidimo forma, nenuostabu, kad kai kurie šiai veiklai paskiria 50, 60 ar net daugiau metų. Lampertheimo miesto ir jo apylinkių choristus jungia prieš daugelį metų įkurta Dainų draugija.

Gimnazijos priestato atidarymas 2012.04.26!

Gimnazijos vadovai, mokytojai ir mokiniai, džiaugiamės galėdami kartu su visa Gimnazijos bendruomene, jos draugais ir rėmėjais atšvęsti ypatingą įvykį.

Maloniai kviečiame Jus į Gimnazijos priestato atidarymą, kuris vyks

ketvirtadienį, 2012 m. balandžio 26 d.
 Pradžia – 14 val.
po senuoju ąžuolu parke.
(Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim-Hüttenfeld)

Paramos akcija a.a. Andriaus Šmito atminimui

2011-12 m.m. Vasario 16-osios gimnazijos Kuratorija įvykdė mokyklos priestato statybų projektą. Naująjame dviejų aukštų priestate įrengtos naujos klasės bei modernus gamtos mokslų kabinetas, su tikslu ilgainiui užtikrinti kuo geresnes mokymosi sąlygas bei mokslo kokybę mūsų mokiniams.

Priestato statybų proga pradėta ši dar vykstanti akcija: